Majitelé domů a bytových jednotek na území města si mohou požádat o úvěr také např. na výměnu radiátorů, na oplocení parcely, stavbu či opravu venkovního schodiště nebo vydláždění chodníku k domu. Nově si mohou zájemci zažádat o úvěr i na opravy hospodářských budov či garáží tvořících funkční celek s domem.

Podrobný rozpis, na co lze úvěr získat, je k dispozici na webových stránkách města www.trinecko.cz (odkaz Město a magistrát – dokumenty a formuláře – formuláře k vytištění – oddělení platové a personální – poskytování úvěrů), kde zájemci také najdou plné znění Zásad a pravidel čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Třince, tiskopis žádosti o poskytnutí úvěru a souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zájemci o poskytnutí úvěru se mohou přihlásit do 24.05.2021 včetně, a to formou vyplněné žádosti. Úvěry budou poskytovány na základě výběrového řízení. Bližší informace zájemci získají také v kanceláři č. 405 u Bc. Kateřiny Potůčkové, tel. 558 306 174.

Peněžní fond rozvoje bydlení funguje od roku 1996. Jeho smyslem je nejen zlepšení životního prostředí a vzhledu města, ale především zvýšení úrovně bydlení občanů Třince. Slouží k poskytování úvěrů na rekonstrukce rodinných i bytových domů starších 10 let, ale i k úhradě nákladů na opravy v bytech v soukromém vlastnictví.