Vzájemná spolupráce třineckého fotbalového klubu a denního stacionáře Radost trvá již pátý rok, společnými akcemi byly například vaječina, Mikuláš, sportovní dopoledne v rámci Prázdniny v 3nci a jiné.

Poté, co se fotbalisté seznámili s klienty a prostředím denního stacionáře, byl prostor k různým hrám jako pantomima, AZ kvíz, stolní tenis a podobně, a také k otázkám, které si kladly obě strany navzájem. Hráči druholigového týmu přinesli klientům upomínkové předměty s klubovou tématikou. „Zpočátku jsem z toho měl obavy, nevěděl jsem, co od toho čekat, ale bylo to hodně zajímavé, bavilo mě to a klidně bych tam ještě zůstal. Uvědomil jsem si, že zdraví je to nejdůležitější, co můžeme mít," řekl obránce Jan Malík.

Setkání se klientům stacionáře velmi líbilo, a tak by byli rádi, kdyby se návštěva hráčů co nejdříve zopakovala. „Jsme rádi, že si fotbalisté udělali v dnešní uspěchané době pro naše klienty čas. K našim klientům přistupovali jako k rovnocenným partnerům, za což jim děkujeme," sdělila Andrea Konstantinová, pracovnice stacionáře Radost.

Stacionář Radost funguje ve všedních dnech od 6 do 16 hodin. Klienty jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 10 do 50 let.

„Našim klientům nabízíme aktivní způsob trávení dne v bezpečném a bezbariérovém prostředí. Klademe důraz na individuální potřeby uživatelů, podporu soběstačnosti, rozvoj jejich schopností a dovedností a sociální začlenění těchto osob," uzavřela Andrea Konstantinová.