Pod správu této římskokatolické farnosti patří také filiální kostel sv. Václava v Bašce. Na pozvání vedení Bašky se při této příležitosti uskutečnilo na zdejším obecním úřadě setkání Františka Lobkowicze se starostkou Irenou Babicovou a místostarostou Martinem Čajánkem. Spolu s dalšími hosty byl setkání přítomen také farář skalické farnosti Radek Drobisz. Návštěvu ukončil Lobkowicz zápisem do pamětní knihy obce.

V minulosti František Lobkowicz navštívil Bašku již několikrát. l. února roku 1992 zhlédl v sále kulturního domu Bašky derniéru představení hry Karlštejn, kterou sehráli mladí divadelníci frýdecké římskokatolické farnosti. Režisér hry, tehdejší vedoucí a především duše souboru Peter Jonák, si dodnes vzpomíná, jak v besedě s účinkujícími Lobkowicz oslovil s jistou nadsázkou jednoho z herců Libora Kovala, představitele Arnošta z Pardubic: „Jak se daří vašim ostatkům?“ „Tlejí zatím docela dobře,“ odpověděl s úsměvem biskup Arnošt z Pardubic v podání Libora Kovala.

Lobkowicz navštívil v sále kulturního domu i další představení tohoto souboru – především benefiční. Byla to pohádka Lotrando a Zubejda a hra Afrika, kterou uvedla také televize NOE. Spolu Lobkowiczem toto benefiční představení, které soubor sehrál ve prospěch Nadace Josefa Luxe, zhlédla také manželka zemřelého Josefa Luxe Věra Luxová. Pro nadaci se na dobrovolném vstupném tehdy vybralo více než 20 000 korun.

Byly to však i další významné návštěvy Františka Lobkowicze v Bašce – posvěcení restaurované sochy sv. Jana Nepomuckého před kostelem sv. Václava v Bašce, mše svatá obětovaná za českého pěvce Eduarda Hakena. Zúčastnil se i koncertu Lašského smíšeného pěveckého sboru k uctění památky tohoto nezapomenutelného pěvce, i koncertu nejstaršího pěveckého sboru Horní Lužice, sboru Meja z Radwora u Budyšína.

František Lobkowicz nechyběl ani při posledním rozloučení s místeckým knězem Zdislavem Škrabalem, který byl básníkem, politickým vězněm a také učitelem náboženství. Vyučoval i v Hodoňovicích. V padesátých letech byl nespravedlivě odsouzen ve vykonstruovaném procesu Buchal k patnácti letům odnětí svobody. Poslední rozloučení s tímto knězem proběhlo na hodoňovickém hřbitově 12. října 2007. Smuteční obřad zde vykonal František Lobkowicz.