Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Fryčovice?
Fryčovice představují jednu z nejstarších obcí tehdejšího Hukvaldského panství. První písemné zmínky pocházejí z roku 1267. Řadí se mezi středně velké obce. Žije tady 2400 obyvatel. Obec je poměrně protáhlá, jejím středem protéká řeka Ondřejnice. Leží v podhůří Beskyd, takže jsou z ní vidět Palkovické hůrky a Beskydy. Jsem vděčný konšelům, kteří se v minulosti postarali o to, že páteřní komunikace nikdy nevedla centrem obce. Dnes je tato cesta vedoucí z Hukvald do Ostravy „demarkační čárou“ mezi zástavbou a průmyslovými zónami. Fryčovice jsou také součástí Sdružení měst a obcí povodí řeky Ondřejnice.

Jsou Fryčovice něčím výjimečné či originální v porovnání s jejich okolím?
Jsme obcí, která je srovnatelná s okolními vesnicemi. Výjimeční jsme snad tím, že máme jeden z nejstarších kostelů v oblasti. Ten se datuje do období 1335 až 1345. Na místním kopci zvaném Sovinec, který je vysoký 354 metry, jsme zřídili oboru pro chov zvěře. A sice jelence běloocasého.  

A jak se ve Fryčovicích žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?
Vždycky říkám, že Fryčovice jsou obcí, kde stojí za to žít. Chceme, aby se tady lidem žilo dobře. Proto jsme si nechali vypracovat dotazník spokojenosti obyvatel obce, který vyplňovala každá domácnost. Vyplynulo z něj, že téměř polovině lidí se tady žije velmi dobře, dalším čtyřiceti procentům spíše dobře. Respondenti si pochvalovali, že máme obsazené zdravotnické středisko nebo že tady dobře funguje pošta. Chybí jim naopak bankomat, ale na ten jsme příliš malou obcí. Někteří by pak rádi uvítali obchod s potravinami, a sice na horním konci obce. Obchody jsou soustředěné spíše v centru.  

Když byste měl někoho pozvat do Fryčovic, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?
Velikou atraktivitou je FRY Relax centrum nabízející možnost aktivního odpočinku. Disponuje bazénem, vířivkou, saunou, squashem i tělocvičnou. Centrum je sice ekonomicky ztrátové, ale s tím jsme počítali od samého počátku. Těší se oblibě nejen místních lidí, ale také těch z okolí. Kromě toho máme ve Fryčovicích několik druhů sportovišť. Tělovýchovná jednota se dříve vždycky točila hlavně kolem fotbalu, ale dneska už se hodně hraje také tenis či badminton. Podporujeme zdravý životní styl i sportování. Máme tady také oboru s naučnou stezkou, na druhé straně obce jsme pak vystavěli rybník, u kterého se rozprostírá 90 hektarů obecního lesa. Je to ideální odpočinkové místo, kam chodí na procházky lidé s dětmi či pejsky. Plánujeme tam i další rybník.  

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete ve Fryčovicích?
Nejsme výjimka, takže i nás epidemie poznamenala. Jsme velmi úzce spjati s místním zdravotnickým střediskem. Pomáhali jsme, jak se dalo. Začalo tady očkování u praktického lékaře. Zažívali jsme období, kdy jsme co do počtu nakažených vysoce přesahovali všechny okolní obce. Dnes ale máme jen čtyři případy, takže máme nejmenší výskyt nákazy. Epidemie tak má střídavou tendenci. Nejvíce to postihlo všechny kulturní akce. Velikonoční jarmark, Den obce pořádaný vždycky v červnu, rozsvícení vánočního stromu probíhající první adventní neděli. Vloni jsme chtěli uspořádat i obecní dožínky, ale covid nám je zastavil. Stejně jako všechny ostatní akce. I statistiky ukazují, že kulturní akce a možnost pravidelně se setkávat nám jako obyvatelům nejvíce chybí.  

Jaké jsou plány Fryčovic dál do budoucnosti? Chystají se v nich nějaké významnější investice?
Chceme, aby obec měla všechno pro blaho obyvatel. Máme tady tělocvičnu, která byla na svou dobu největší a nejmodernější v okolí. FRY Relax centrum s bazénem, vířivkou, saunou, squashem i tělocvičnou. Ve třech etapách jsme vystavěli novou základní školu. Postupně jsme rozšiřovali a navyšovali kapacitu mateřské školy. V minulosti jsme také vykoupili faru, kde je i jedna třída mateřinky. Za základní školou jsme vystavěli víceúčelové sportoviště i zahradu. Můžeme se pyšnit vyspělou jednotkou hasičů, která využívá prostory zmodernizované zbrojnice s velmi dobrým vybavením a novou technikou. Patří do třetí skupiny, takže vyjíždí k zásahům. Spousta mladých lidí se hlásí k hasičskému sportu, který hodně podporujeme. Podařilo se nám vykoupit pozemky v centru obce pro další rozvoj. Vystavěli jsme náves, parkoviště, park. Na to všechno by měla navazovat další výstavba. Koupili jsme také areál technických služeb, kde původní majitel chtěl vybudovat byty 5+1. Chceme tady vystavět osm sociálních bytů jako nástavbu na technické služby. Dále máme projekt seniorského bydlení s dvaadvaceti byty. Momentálně je požádáno o stavební povolení. Máme v plánu opravy mostů a lávek, projektujeme další chodník, usilujeme o to, aby se tu zřídil kruhový objezd, abychom zvýšili bezpečnost v dopravě. Máme přiznanou dotaci na výstavbu rybníku, máme povolení na přestavbu hájenky na multifunkční dům, který bude sloužit všem od mateřské školy až po velmi aktivní klub seniorů.