„Město Frýdek-Místek se snaží být šetrné k životnímu prostředí. Na základě zpětného odběru a recyklace odevzdaných televizorů a počítačových monitorů získalo Certifikát k enviromentálnímu vyúčtování od společnosti Asekol, která se zabývá právě zpětným odběrem elektrozařízení. Základem tohoto environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu sběru, dopravy a zpracování vyřazených televizí a monitorů,“ pověděla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

„Zodpovědný přístup občanů k třídění elektroodpadu velice oceňuji. Přínos zpětného odběru a recyklace televizorů a počítačových monitorů je zejména v úsporách přírodních zdrojů a ve snížení produkce nebezpečného odpadu. Odevzdáním starých elektrospotřebičů do tří sběrných dvorů na území města tedy šetříme životní prostředí a také naše zdraví,“ řekl náměstek frýdecko-místecké primátorky Michal Pobucký.

„Díky zpětnému odběru jednoho kusu televize se ušetří elektrická energie ve výši 162,39 kWh a u monitoru je to 125,04 kWh. Přitom stejné množství energie spotřebuje 60watová žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce u televize nebo 3 měsíce u monitoru,“ uvedla Jana Matějíková a pokračovala: „Nevytěží se 9,73 kg primárních surovin (1,39 kg u monitoru), především písku, vápence a železa. Uspoří se 745 litrů pitné vody (757 litrů u monitoru), což je spotřeba při 10 sprchováních. Sníží se produkce skleníkových plynů o 44 kg (32,3 kg u monitoru), přičemž stejné množství CO2 vyprodukuje automobil na trase mezi Prahou a Ostravou. Dojde také ke snížení produkce nebezpečných odpadů, a to o 145 kg (163 kg u monitoru).“

Tím však počty nekončí. „Všechny tyto údaje je potřeba vynásobit pěti tisíci, což je počet odevzdaných televizorů a monitorů za loňský rok ve Frýdku-Místku – a dostaneme se k číslům, kvůli kterým se elektroodpad skutečně třídit vyplatí třídit,“ doplnil náměstek Michal Pobucký.

Proč, proboha, někdo tak riskuje ostudu? (glosa autorky článku)

Během posledních dnů se objevily dvě celkem rozporuplné informace. Podle jedné město uklidilo černé skládky v různých frýdecko-místeckých lokalitách. Posbíralo na nich uvěřitelných 2,82 tuny převážně velkoobjemových odpadků. Podle druhé zprávy naopak obyvatelé Frýdku-Místku ve zdejších sběrných dvorech odevzdali téměř pět tisíc vyřazených televizí a monitorů. Tak nevím – chválit či nechválit? Pochvalu určitě zasluhuje to, že je podle všeho stále více lidí, kteří si uvědomují nutnost chránit životní prostředí - přinejmenším aspoň tím, že budou nebezpečné odpady, mezi které se řadí i vysloužilá elektronika, odevzdávat a ukládat na určená místa, potažmo že budou třídit odpady jako takové. Na druhé straně ve městě bohužel žije pořád mnoho, promiňte mi ten výraz, stupidních individuí, kterým je příroda, ekologie či hezké životní prostředí naprosto šumafuk. Město v tomto ohledu lidem vychází vstříc, jak jen to jde. Ve Frýdku, v Místku i uprostřed dvojměstí jsou postaveny hned tři sběrné dvory s dostatečně dlouhou otevírací dobou, kam obyvatelé města mohou své velkoobjemové odpady vyhazovat zcela zdarma. Aby lidé měli ještě větší pohodlí a nemuseli s odpady jezdit nikam daleko, v různých městských lokalitách průběžně zastavuje mobilní sběrna, která pro místní opět funguje zcela zdarma. Je mi proto zcela nepochopitelné, že někdo raději váží cestu například až někam do frýdeckého lesa, kde věci vyhazuje na černé skládky, přičemž riskuje nejen pokutu, ale i velikou ostudu, a navíc si ještě dobrovolně hyzdí okolí svého domova. Co myslíte, má to nějakou logiku?