Při odfrézování povrchu stávající vozovky se betonové plochy autobusových zálivů posunuly a klesly. Jejich oprava je nutná hned.

„Pokud bychom zálivy neopravili nyní, ale třeba za rok, byla by při tom poškozena i část nyní nově pokládaného asfaltového koberce, což by bylo značně neekonomické a taky by si to vyžádalo další dopravní uzavírku této frekventované komunikace, což není žádoucí,“ vysvětlil náměstek primátora Karel Deutscher.

„Navíc od července bude tento úsek také součástí objízdné trasy v rámci oprav ramp na estakádě, za kterou stojí Ředitelství silnic a dálnic a která potrvá až do příštího roku. Doprava tam tedy bude ještě hustější, což by nějaké pozdější opravy autobusových zastávek značně komplikovalo,“ doplnil.

Autobusové zálivy budou úplně odstraněny, zřídí se nový poklad a vybetonují se. Komunikace od Rubikovy křižovatky po kruhový objezd u Kostikova náměstí tak bude uzavřena až do 26. června. Zastávky budou mimo provoz ještě déle, a to až do 17. července. Autobusy tak budou i nadále jezdit po objízdných trasách a využívat nejbližší zastávky u magistrátu a Na Veselé.

Náklady na opravy starých autobusových zálivů a vybudování zcela nových byly vyčísleny na 1,3 milionu korun.