„Zařízení je vybaveno skutečnými laparoskopickými nástroji, které zaručují zažití manipulace a zvládnutí rutinních postupů. Lékařům tak umožňuje nácvik operačních dovedností mimo tělo pacienta, a tím se ještě více zvyšuje bezpečnost péče o naše pacienty,“ říká tisková mluvčí Jana Březinová.

Zařízení je určené pro nácvik dovedností potřebných v laparoskopické operativě. Jeho součástí je monitor a pohyblivá kamera, díky níž lze měnit úhel pohledu na operační pole.

„Klenba trenažéru je z jedné strany průhledná, druhá je překrytá metalickou fólií. To umožňuje dva režimy nácviku,“ vysvětluje Březinová.

Základní režim je vhodný pro začátečníky a trénink ovládání nástrojů je možné kontrolovat zrakem. V pokročilém režimu je kontrola možná pouze prostřednictvím obrazu na monitoru.