Provozovatelé ovšem upozorňují na to, že je určen hlavně ke sportování a nikoliv ke shlukování a je nezbytné dodržovat stanovená pravidla pro pohyb v areálu. Návštěvníci by se neměli shlukovat na koloběžkách na rádiusech a rozjezdových pyramidách a měli by udržovat dostatečné odstupy.