Autovraky zabírající místo na parkovištích a v ulicích jsou problémem všech měst v regionu. Ve Frýdku-Místku se vloni podařilo vyřešit 68 z 98 zjištěných případů autovraků nebo vozů bez platné technické kontroly. Odstraňování nevzhledných nepojízdných vozů z veřejného prostoru chce město nyní ještě zintenzivnit.

Likvidaci autovraků a odstraňování vozidel bez platné technické prohlídky totiž předchází zdlouhavý a administrativně náročný proces.

„Našim cílem je, aby autovraky nestály v ulicích města a nezabíraly parkovací místa. Bohužel ani dnes není možné vozidlo, které stojí již delší dobu na jednom místě, nemá registrační značky, pneumatiky a třeba ani skla a zrcátka jen tak odtáhnout a zlikvidovat. Pokud vozidlo nebrání provozu a přímo neohrožuje okolí nebo životní prostředí nemůže ho město nechat ihned odtáhnout,“ náměstek pro stavebně-správní činnosti, ekonomický rozvoj a podnikání, dotace a integrované teritoriální investice, životní prostředí a zemědělství Lukáš Slíva (SPOLU).

Přitom by nepojízdná auta mohla mizet z ulic daleko rychleji a snadněji, kdyby na včasnou likvidaci dbali sami vlastníci vozů. Radnice proto nyní nabádá vlastníky autovraků a vozidel bez platné technické kontroly k samostatné efektivní likvidaci. Povinnost předat vozidlo na autovrakoviště vlastníkům ukládá Zákon o výrobcích s ukončenou životností.

„Vlastníci vozů nemusejí nechat situaci dojít až do tohoto stavu, kdy je město nuceno zahájit administrativní proces s povinnými lhůtami, vyžadující lustraci vlastníka vozidla, ohledání technického stavu vozidla, zaslání výzev k odstranění vozidla, zajištění finančních nákladů na odtah vozidel z místa nálezu na vybrané parkoviště a poté nákladů na přemístění vozidla z vybraného parkoviště do zařízení na ekologickou likvidaci. Nejjednodušší je předat vozidlo na autovrakoviště,“ dodal náměstek Lukáš Slíva.

Všechny zákonné povinnosti spojené s ekologickou likvidací vozu jsou splněny přímo na autovrakovišti při předání vozu. Samotná ekologická likvidace je zdarma a zařízení vlastníkovi vyplatí výkupní cenu za odevzdané vozidlo.

Obyvatelé mohou i nadále nahlašovat výskyt autovraků a odstavených vozů přes aplikaci Munipolis, ale i e-mailem, poštou, telefonicky. Přehled aktuálně řešených vozidel je k dispozici na webu města zde.