„Stali jsme se tak s Bielsko-Bialou z Polska spolukandidáty slovenské Žiliny. Podpoříme přeshraniční spolupráci mezi městy a rozvoj kulturního a kreativního průmyslu v Euroregionu Beskydy, a také budeme propagovat značku Beskydy jako turistickou destinaci s evropským profilem,“ uvedl primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M).

„V případě, že Žilina titul získá, stane se Frýdek-Místek součástí projektu a bude na svém území realizovat kulturní a rozvojové projekty s evropským rozměrem a podporující mezinárodní spolupráci. Bude participovat na společném rozpočtu a náš příspěvek bude využit výhradně na program, který se uskuteční ve Frýdku-Místku,“ potvrdil náměstek primátora pro územní plánování, ekonomický rozvoje a podnikání Jakub Míček (ANO 2011).

Díky spolukandidatuře se Frýdku-Místku otevřela cesta k vytvoření kulturního centra, které vznikne rekonstrukcí a propojením Národního domu, Moravia Banky a stavby Nové scény podle návrhu architektky Evy Jiřičné se sálem pro 450 diváků. Všechny tři objekty vytvoří jeden funkční celek.

„V zrekonstruované Moravia Bance vznikne městská galerie a enviromentální umělecké centrum. Kromě kulturního centra připravujeme i další projekty, například zprovoznění prostor Přádelny Osmičky pro sezónní kulturní provoz, textilní online muzeum a dočasné výstavy textilního umění, Letní školu architektury, rezidentní platformu Art and science zaměřenou na projevy a působení vody v Beskydech, Zero waste festival týkající se recyklace, instalace a performance ve veřejném prostoru a další akce, na kterých se budou podílet Kultura FM, Městská knihovna, Turistické informační centrum a místní partnerské organizace,“ popsal radní pro kulturu Jakub Tichý (Piráti).

Frýdek-Místek se také zapojí do přeshraničního programu, např. prezentace udržitelného designu z regionu Beskydy, přehlídky animovaných filmů a koncertů živé hudby k nim, mobilního festivalu fotografie nebo zachycení městských legend a následného vydání vidí a knihy.