„Novinkou je možnost skládání těchto zkoušek prostřednictvím PC v online režimu, jejichž narůstající popularitu jsme zpozorovali hlavně u dospívající mládeže,“ prozradila Monika Korbelová z Cambridge Exams Center ve Frýdku-Místku. „Na celém tomto projektu se spolupodílejí naši partneři z 8. ZŠ a Gymnázia Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, kteří byli zároveň zvoleni jako místa konání Cambridge zkoušek,“ doplnila Korbelová.

Co vlastně cambridgeské zkoušky znamenají? „Velmi stručně řečeno, cambridgeské zkoušky představují bezkonkurenčně nejrozšířenější a nejuznávanější systém testování komunikačních schopností v angličtině. Jsou dostupné pro všechny věkové kategorie, mapují celou škálu úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) od A1 až po C2, testují obecný jazyk i jazyk světa obchodu. Každoročně se k těmto zkouškám registrují více než 3 miliony lidí ve 130 zemích světa,“ prozradila Korbelová.

Přínosem není jen vlastní složení zkoušky, ale již příprava na ní. „Ta totiž do dosud možná chaotických a tudíž neúspěšných pokusů o osvojení angličtiny vnese systém a řád. Tím, že máte před sebou jasný a konkrétní cíl, se stáváte sami sobě motivací,“ vysvětlila Korbelová s tím, že složením zkoušky pak významně roste „přidaná hodnota“ dotyčného a tím i cena na trhu práce. „Jedná-li se o studenta, pak roste šance na úspěch při přijímacím řízení na univerzity jak v Česku, tak i v zahraničí, kde je mezinárodní certifikát podmínkou,“ doplnila Korbelová.

Hlavním cílem je také podpořit a motivovat ve výuce angličtiny žáky základních škol, a to právě prostřednictvím Cambridge zkoušek pro nejmenší. Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra ve využití tohoto jazyka. „Výuka cizího jazyka přináší dítěti mnohé výhody. Patří k nim i kladné zkušenosti z prvního styku s jazykovými testy. Tyto zkušenosti umocňují víru dítěte ve vlastní síly a tím podporují jeho budoucí úspěchy ve vzdělávání,“ uzavřela Korbelová.