Kulturní centrum se má skládat ze tří částí: Základem má být současný památkově chráněný Národní dům s historickým sálem, druhou částí má být plánovaná městská galerie v bývalé Národní záložně místecké (později Moravia Bance). Obě historické budovy musí projít nezbytnou rekonstrukcí. Jako třetí část k nim přibude nová scéna – jedinečná přístavba podle taktovky světoznámé architektky Evy Jiřičné.

Sál Národního domu – srdce kulturního centra

„Plány na výstavbu většího sálu se porůznu objevují už přes 100 let. Sál v Národním domě má kapacitu 400 lidí, jenže nemá elevaci, takže diváci sedí v jedné rovině. To samozřejmě odpovídá době vzniku. Navíc akusticky má dlouhý dozvuk. Báječně v něm zní houslový koncert nebo kvarteto, jenže zvuk se sálem špatně nese při mluveném slovu a při elektronickém zesílení,“ uvedl radní pro kulturu Jakub Tichý (Piráti).

„U Kina Petra Bezruče zase analýzy jasně prokázaly, že potřebné technické a provozní zázemí se do objektu prostě nevejde, nehledě na to, že rekonstrukce se náročností de facto rovná nové stavbě. Je dobré si uvědomit, že jsme mezi statutárními městy jediným, které nemá potřebnou kulturní infrastrukturu. I menší města jako Orlová nebo Třinec disponují prostornými kulturními sály. Přístavbou tak splatíme dlouholetý dluh a dlouholetý sen několika generací, které usilovaly o velký sál,“ pokračoval Tichý.

Jedinečné propojení všech tří částí dvoranou

V projektu došlo oproti původním plánům k několika výrazným změnám. Díky spolupráci dvou architektonických studií, z Prahy a Brna, se podařilo objekty propojit. Všechny tři části mají být unikátně spojeny dvoranou, která zajistí symbiózu všech prostor.

„Naším záměrem bylo propojit všechny tři objekty Národní záložny místecké, Národního domu a nové scény v jeden funkční kulturní reprezentativní celek v centru města, což se v dokončené studii podařilo. Národní dům i záložna jsou dlouhodobě ve špatném technickém stavu, který musíme za všech okolností zlepšit. Tyto dva objekty nyní doplní výstavba nové scény s velkým sálem za 350 milionů korun. Stavbu ufinancujeme standardně z rozpočtu města, pomůže nám plánovaná dotace a nově zřízená rezerva na rekonstrukci a výstavbu městských investic, která je tvořena z výnosů z prodeje nepotřebného majetku. Již tento rok by tam mělo být našetřeno přes 60 milionů korun,“ řekl náměstek primátora pro investice a finance Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Budoucí kulturní centrum svými prostorovými možnostmi, nabídkou sálů, zkušeben a dalších místností přinese obrovské příležitosti vystupujícím umělcům a zajistí bohatý kulturní život nejen místním, ale i lidem přijíždějícím za kulturou z okolních měst a obcí. Teď je na řadě příprava projektové dokumentace. Až bude projekt připravený, město se na něj pokusí získat maximální možnou míru dotací. Rekonstrukce a výstavba nového sálu by měly začít v letech 2024/2025.