Frýdecko-místecká radnice pokračuje v systematickém zvelebování města. Po úpravách na veřejností diskutovaném sídlišti Anenská, kde město zajistilo výměnu laviček, posílení kamer i likvidaci zídek, zaměřilo svou pozornost na tzv. „Krym“.

Jde o frekventované veřejné prostranství naproti městské památkové zóny ve Frýdku-Místku, které denně využívají stovky obyvatel i přespolních dojíždějících například do tamních zdravotnických zařízení. Okolí budov s prodejnami, rychlým občerstvením a kavárnou je dlouhodobě zanedbané a neudržované s chodníky v havarijním stavu. Uvedené veřejné prostranství včetně chodníků není v majetku města, ale v soukromém vlastnictví.

Kavárny ve Frýdku-Místku, koláž.
FOTO, VIDEO: Kam ve Frýdku-Místku na dobré kafe? Toto je TOP 6 kaváren ve městě

„Zahájili jsme jednání s vlastníky, provedli šetření na místě a požádali majitele o nápravu. Zkultivování zeleně okolo prodejny se smíšeným zbožím naproti polikliniky bylo nezbytné. Vzrostlou a neupravenou zeleň využívali také lidé bez domova jako svou toaletu, za své útočiště pak pojali přilehlé lavičky. Takové chování ale není akceptovatelné, proto jsme lavičky nechali odstranit. Vlastník provedl také úklid povalujícího se odpadu,“ popsal první z očividných změn primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Občané mohou k odpočinku využít další lavičky, které se nacházejí z jiné strany nejbližšího panelového domu. Dalším z kroků, na kterém radnice trvala, byla oprava chodníku a zpevněných ploch. Do opravy se nyní pustil vlastník prodejny. Původně asfaltové plochy nahradí vodopropustnou zámkovou dlažbou, stejně tak plochu původního trávníku, kterou chce do budoucna využít.

Ilustrační foto.
Řidiči ve Frýdku-Místku zírali - matka za volantem jedoucího auta klidně kojila

Město oslovilo také druhého vlastníka, který provozuje prodejnu Inva. Žádalo nezbytnou opravu části chodníku, který není v majetku města a ve kterém jsou praskliny, díry a další nerovnosti.

„Občané a zejména senioři, kteří tudy procházejí do Centra aktivních seniorů, do prodejen, k lékařům nebo na autobusové zastávky, mohou na nerovnostech například zakopnout a úraz je na světě. Také stávající strom před prodejnou Inva usychá, má proschlé větve, při zlomu hrozí újma na zdraví nebo majetku. Některé dřeviny vrůstají do průchozího profilu chodníků a ztěžují průchod občanů. Výše uvedené působí velmi neesteticky a město Frýdek-Místek má řadu připomínek a stížností od občanů,“ uvedl náměstek pro investice, finance, rozpočet, životní prostředí a útvar hlavního architekta Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Jak dobře znáte hřbitovy na Frýdeckomístecku? Máme pro vás dušičkový kvíz

Mezi vlastníkem, který provozuje Invu, a městem následně došlo k dohodě o převedení pozemků v přední a z boční části objektu „Krym“ na město. Frýdecko-místecká radnice po převedení zajistí na vlastní náklady opravy chodníků a schodišť a úpravu zeleně (mimo příjezdové cesty k objektu a parkoviště za objektem Krym z ulice Anenská).