Jeden z nich poukazuje na následující skutečnost. Zámecké náměstí ve Frýdku-Místku je sice zrenovované a hezké, ale na činžák s číslem 52 na rohu Hluboké ulice jako by se zapomnělo. Jak to?

„Začal chátrat už před revolucí,“ odkazuje na začátek osmdesátých let jeden se znalců místních poměrů. Dodává, že pamatuje ještě obuvníka jménem Kmošek, který v dílně v přízemí spravoval boty. „A nahoře se normálně bydlelo,“ ukazuje k oknům třípodlažního cihlového domu.

Český dům, též bývalá pivnice Čech, 21. listopadu 2023, Frýdek-Místek.
VIDEO: Český dům, další ostuda Frýdku-Místku, nad kterou po dražbě visí otazník

Jeho dvě průčelí obrácená do frýdeckomístecké Zámecké a Hluboké ulice jsou zakryta sítěmi a dalšími zábranami, což navozuje dojem, že se snad bude opravovat. Jsou tam však jen proto, aby opadající fasáda neohrožovala okolí.

Zadní strana do dvora je nezajištěná a místní si utahují z toho, že zdivo zde vypadá hůř, než u zříceniny středověkého hradu Hukvaldy. „Jediné, co je jakžtakž k světu, je jedna historická lucerna,“ uvádí kolemjdoucí. Je škoda, že dům vypadá jak vypadá, zvlášť, když je okolí renovováno, zamýšlejí se.

Podle katastru nemovitostí má vlastnické právo k domu soukromá osoba z Prahy-Vinohrad. Na telefonním čísle, které jí podle internetového vyhledávače patří, se však nikdo neozývá. Deníku se s majitelem chátrajícího objektu spojit nepodařilo.

Komunikace s majitelem a přísliby

"Před časem komunikace s vlastníkem proběhla. S příslibem obnovy. Jakási vize tam asi je,“ konstatovala Petra Batková z Národního památkového ústavu v Ostravě. Odkázala na „výkonný orgán“ magistrátu ve Frýdku-Místku, jehož památkáři mohou vydávat opatření a také ukládat pokuty.

„Budova není v majetku Frýdku-Místku, ač by samozřejmě město uvítalo, kdyby vzhled této památky na lukrativním místě na náměstí byl reprezentativní, její osud je v rukou soukromého vlastníka,“ reagovala mluvčí frýdeckomísteckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová. Vyjádření od památkového odboru ještě není k dispozici.

Ilustrační koláž.
Reklama s fotem prezidenta. Žena z Frýdeckomístecka přišla o milion

Dům na rohu Hluboké ulice je památkově chráněný od května 1958, poslední záznam z roku 2022 v katalogu památek uvádí, že se nachází v havarijním stavu. „Jde o městský dům patrně raně renesančního založení, s pozdně barokní přestavbou a klasicistními úpravami z 19. století. Tvoří nedílnou součást náměstí v historickém jádru městské části Frýdek, cenný je z hlediska historického vývoje městské zástavby," doplnila Petra Batková z Národního památkového ústavu.

Seznam zanedbaných budov, míst a území, které vás, obyvatele Frýdku-Místku, štvou, jsme dále připraveni rozšířit o vaše tipy. Stačí napsat na e-mail: radek.luksa@denik.cz.

K TÉMATU:

Co o domě uvádí památkový katalog

Zděný a původně omítaný třípodlažní městský dům je vystavěn v severozápadní části Zámeckého náměstí, v historickém jádru městské části Frýdek. V řadové zástavbě severní fronty zaujímá nárožní polohu, jelikož frontu zde prolamuje k náměstí stoupající ulice Hluboká. Podsklepený objekt s hloubkovou dispozicí je pravděpodobně raně renesančního původu a dle sklepů lze předpokládat jeho vybudování na půdorysu vzniklém spojením dvou středověkých obytných domů. Významná je jeho pozdně barokní přestavba, klasicistní úpravy pocházejí z 19. století. Po nedokončených stavebních úpravách z 90. let 20. století se dům nachází v havarijním stavu. Po obvodu je průběžně stažen ocelovými táhly. Střecha je provizorní valbová, krytá asfaltovými pásy. Na fasádách se dochovaly už jen relikty štukové výzdoby, omítka je velmi narušena a odhaluje cihelné zdivo.

Dle fotografií z r. 1983 fasádu horizontálně členil sokl, kordonová římsa nad přízemím, vynášená po stranách hlavního vstupu pilastry, dílčí podokenní římsy a profilovaná korunní římsa. Úrovně pater navíc rozlišovala odstupněná tloušťka omítky. I tato doložená podoba byla však již jen zjednodušeným reliktem dříve bohatší výzdoby fasád zachycené na ikonografických pramenech. Hlavní pětiosé průčelí má okenní otvory v nejvyšším patře z velké části zazděny, zachovány zůstaly pouze otvory ve 2. a 4. ose. V otvorech jsou místy torza zárubní s pevným poutcem v horní třetině, které svědčí o typu trojkřídlých okenních výplní ve tvaru písmene T, s výklopným horním křídlem. Přízemí na ose prolomuje hlavní vstup do domu, který vymezuje barokní pískovcový portál po obvodu rámovaný zdvojenou lištou.

Policejní hlídky ve skiareálech v Beskydech a Jeseníkách - leden 2024.
Ski areály v Beskydech jsou od ledna pod zvýšeným dohledem policie

Na pravoúhlý portál s ušima a kapkami, dosedá stlačený oblouk nadsvětlíku, do něhož je vsazena mříž. Překlad portálu i záklenek nadsvětlíku zdobí vrcholový klenák. Ve vstupu se dochovaly starší dřevěné dvoukřídlé rámové dveře. Po obou stranách centrálního vstupu jsou pak situovány pravoúhlé dřevěné výkladce se zrcadlově provedenými jednokřídlými vstupy, zapuštěnými do hlubokých špalet. Špalety jsou překryty dřevěnou rámovou zárubní. Pod výkladci jsou horizontálně obdélná sklepní okna. Boční fasáda do ul. Hluboká je opět členěna do pěti okenních os, přičemž v nejvyšším patře jsou otvory kromě prostředního zazděny. V úrovni soklu ze smíšeného zdiva jsou pak prolomena menší pravoúhlá sklepní okna. Zadní fasáda je již jen tříosá. V nejvyšším patře jsou okenní otvory kromě prostředního zazděny. V přízemí se ve střední ose nachází větší zabedněný pravoúhlý otvor rámovaný dřevěnou zárubní, patrně vstup. Pravá osa je řešena mimo výškovou úroveň zbylých otvorů.

Obsahuje výše položené okno a pod ním segmentově valeným záklenkem završený vstup procházející již do zvýšené soklové partie. Sokl je dále na středu prolomen vstupem završeným opět segmentově valeným záklenkem a nalevo od něj pak zvětšeným pravoúhlým otvorem, zajištěným v nadpraží ocelovým profilem. V interiéru by se měly nacházet následující konstrukce, jejichž stav není vzhledem k devastaci objektu k tomuto datu znám. Suterén zaklenutý valenými cihelnými a kamennými klenbami s barokními portály. V přízemí – průčelní místnosti po obou stranách centrální chodby zaklenuty klášterní klenbou s výsečemi a barokními štukovými zrcadly, chodba kryta neckovou klenbou. Střední místnost zastropena velenou klenbou, zadní klášterní klenbou se štukovým zrcadlem. Prostory patra plochostropé, přičemž strop v 1. patře byl v nejasném rozsahu nahrazen železnou konstrukcí, na které je plech. Dvouramenné schodiště, vetknuté do schodišťových zdí, v suterénu s cihlovými stupni, ve vyšších podlažích se stupni kamennými a dřevěnými.
(Mgr. D. Alterová, NPÚ,ú.o.p. Ostrava, 2007)