Materiály o údajném výskytu nebezpečných látek v násypu obchvatu Frýdku-Místku publikované na sociálních sítích se zmíněnou stavbou některé nesouvisí vůbec a jiné jsou vytržené z kontextu. Potvrdil to investor Ředitelství silnic a dálnic.

"Podrobné vyjádření si vyžádala radnice na základě uměle rozpoutané tzv. kauzy, která neoprávněně vrhala špatné světlo na město samotné. Články a podklady zveřejněné na internetu údajně v souvislosti s obchvatem Frýdku-Místku jsou podle ŘSD zavádějící. V případě dodání materiálu do násypu obchvatu z heřmanické haldy zhotovitel v první fázi řádně prokázal a doložil certifikáty a výsledky zkoušek o nezávadnosti materiálu. Odchycení podezřelého materiálu v roce 2020 došlo včas," uvedla k tématu mluvčí frýdeckomístecké radnice Jana Musálková Jeckelová.

Den otevřených dveří Okresního soudu ve Frýdku-Místku, 6. března 2024, Frýdek-Místek.
VIDEO: Exkurze na soudu ve Frýdku-Místku. Eskortní cely a lavice budí úzkost

„Prakticky chvíli po zahájeni návozu jsme odchytili nevhodnou várku uloženou na mezideponii stavby, a zhotoviteli jsme pozastavili ihned další návoz materiálu na stavbu z haldy Heřmanice a zhotovitel nevhodnou várku na své náklady odvezl,“ vysvětlil za ŘSD Jan Rýdl.

I díky zpřísněným kontrolním mechanismům ze strany ŘSD, se zamezilo návozu na stavbu obchvatu Frýdku-Místku.

„Následně v roce 2021 zhotovitel Strabag vyzval k odběrům přímo na Haldě Heřmanice u jeho dodavatele, které proběhly v břenu 2021. V dubnu po obdržení výsledků se opětovně prokázalo naše podezření a opětovně jsme informovali Ostravskou Těžební. Následně jsme písemně informovali také Strabag, a ten následně rozvázal se svým dodavatelem smlouvy. Po celou tuto dobu se však žádné materiály z Heřmanic nevozily,“ potvrdil Jan Rýdl.

K TÉMATU

Ekologická zátěž

Jedinou ekologickou zátěží na trase výstavby obchvatu byla skládka nebezpečných odpadů, tzv. Skatulův hliník. Jednalo se o odpad z Válcoven plechu Frýdek-Místek, zejména o odpadní dehty, které tam Válcovny navážely přibližně 40 let.
Sanace této skládky byla jednou z podmínek zahájení výstavby obchvatu Frýdku-Místku. Stát tuto skládku zlikvidoval v letech 2017 až 2019. Celkem bylo odtěženo téměř 70 tisíc tun odpadních dehtů, neutralizačních kalů a další kontaminované zeminy. (zdroj: Magistrát města Frýdek-Místek)

Primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M) v prvotní reakci na informace o údajném výskytu nebezpečných látek v násypu nového obchvatu města publikované v médiích zajistil prověření skutečného stavu situace. Dal pokyn příslušným odborům magistrátu, aby předložily relevantní a dostupné informace, a z preventivních důvodů mimořádně svolal krátkou bezpečnostní radu města, kterou řídil za účasti zástupců policie, hasičů a příslušných odborů magistrátu.

Bezpečnostní rada potvrdila, že město nedisponuje informacemi nebo indiciemi, které by poukazovaly na ohrožení zdraví obyvatel či poškození životního prostředí v souvislosti s údajným výskytem nebezpečných látek ve stavbě obchvatu města.

HHC nabídka ve Frýdku-Místku, únor 2024.
Kontroverzní automaty s HHC ve Frýdku-Místku končí. Nabídku měly širokou

„Jsem rád, že se v krátkém čase vysvětlilo pozadí této údajné kauzy, která od začátku stojí na nepodložených základech. Ředitelství silnic a dálnic potvrdilo, že násyp obchvatu je v pořádku, Policie České republiky sdělila, že neeviduje v této souvislosti žádné trestní oznámení. Zástupci Hasičského záchranného sboru ČR uvedli, že nemají žádnou informaci o úniku nebezpečných látek ze stavby obchvatu města. Údajná hrozba se nepotvrdila, pro obyvatele je to tedy uklidňující zpráva,“ ujistil primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M).

Výstavbu obchvatu města Frýdku-Místku povolovalo Ministerstvo dopravy České republiky a zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic prostřednictvím vybraného dodavatele a jeho subdodavatelů. Průběh výstavby obchvatu kontroloval nezávislý stavební dozor, který zajišťoval soukromý subjekt, ne město prostřednictvím zaměstnanců magistrátu.