Frýdek-Místek bude ještě více třídit plasty. Radnice nakoupila 4500 kusů žlutých nádob na sběr a svoz směsných plastů a plechovek, které umístí k rodinným domům. Cílem je lepší dostupnost sběrné sítě pro občany, což povede ke zvýšení množství vytříděných plastů a plechovek od nápojů a snížení množství odpadů ukládaných na skládku.

„Snažíme se tímto způsobem zmenšit objem netříděného odpadu. Město díky tomu méně platí za skládkování odpadu. Proto nemusíme občanům zvyšovat poplatek za komunální odpad, přestože ceny služeb stoupají a jiná města ke zvýšení poplatku přistoupila,“ zdůraznil náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a životní prostředí Jiří Kajzar (Naše Město F-M).

Občané Frýdku-Místku obdrží informaci o zahájeni svozu, který je předpokládán v průběhu ledna 2024. Do té doby by neměli do nádob vhazovat odpad, ani na ně umisťovat čipy. Svoz bude zajišťován ve 14denním harmonogramu. Město zakoupilo také 500 popelnic na bioodpad.