„Rozhodli jsme se otestovat parkovací plochy ze zatravňovacích dlaždic. Jejich velkou výhodou je rychlá pokládka a také snadná demontáž. To jsou také hlavní kritéria pro to, abychom mohli budovat parkoviště v místech, kde vedou kabelové a jiné rozvody,“ vysvětlil náměstek primátora Karel Deutscher.

Zatravňovací dlaždice mají podle něj výhodu v tom, že zpevní a vyrovnají povrch, zabraňují vyježdění kolejí a tvorbě kaluží. V létě nesálají teplo, jako asfalt, což je zejména na sídlištích žádoucí, a jelikož jsou z pevného plastu, tak neodebírají vodu rostoucí trávě, jako je tomu v případě betonových dlaždic.

První parkovací místa ze zatravňovacích dlaždic vzniknou v následujících týdnech na ulici 28. října v Místku, přesněji před křižovatkou s ulicí Ke splavu. Práce byly zahájeny 13. května a ukončeny by měly být do poloviny června. Vzniknou tak nová místa pro parkování pro osmnáct aut.

„Další parkoviště ze zatravňovacích dlaždic plánujeme na ulici Lesní. Pokud se nám tento způsob osvědčí, budeme chtít parkovací místa ze zatravňovacích dlaždic budovat v různých lokalitách města, a to i jednotlivě, nemuselo by se jednat vždy o desítky parkovacích míst,“ dodal náměstek Deutscher.

Parkoviště ze zatravňovacích dlaždic na ulici 28. října bude realizovat městská společnost Technické služby a náklady jsou vyčísleny na 550 tisíc korun bez DPH.