„Termín jsme posunuli i v návaznosti na situaci kolem koronaviru, kdy občané byli najednou v mnohém omezeni. Nechtěli jsme v tak napjaté době přicházet ještě s dalším opatřením, proto jsme termín posunuli. Ne, že by snad omezujících opatření ubylo, ale už pro nás nejsou tak převratná. Navíc se blíží zima a je nesporný fakt, že dodávky na sídlištích mnohdy brání v zimní údržbě, která je na sídlištích v rámci zachování průjezdnosti cest dosti podstatná. Proto jsme se rozhodli spustit projekt až od 1. prosince,“ vysvětlil náměstek primátora Karel Deutscher.

Zákaz parkování vozidel s nejvyšší povolenou hmotností nad 2,5 tuny v době od 18 do 7 hodin začne platit od 1. prosince v lokalitě Růžový pahorek ve Frýdku, přesněji na ulicích A. Staška, Tolstého, Rokycanova, Bruzovská (obslužná), 2. května, M. Magdonové, Škarabelova, Gogolova a J. K. Tyla.

„Je to sídliště s větším počtem parkujících dodávek než na jiných místech ve městě, a protože má nízký počet vjezdů, můžeme ho snadněji zazónovat, tedy osadit dopravními značkami s vyznačením zóny se zákazem parkování vozidel s nejvyšší povolenou hmotností nad 2,5 tuny,“ řekl náměstek Deutscher s tím, že vozidel SUV se opatření nedotkne. Nejbližší bezplatné parkoviště, kde mohou dodávky parkovat je naproti Kauflandu.

Cílem města je omezit parkování rozměrných dodávek v obytných zónách, zejména tedy na sídlištích, kde je už teď nedostatek parkovacích míst a zejména v případě kolmého stání zabírají dodávky někdy i více jak jedno parkovací místo. Navíc často brání ve výhledu a komplikují průjezd vozidel záchranného systému i provádění zimní údržby.

Regulaci parkování dodávek na sídlištích projednávalo město s Policií ČR, která s ní souhlasila. Vycházelo se přitom ze zkušeností z jiných měst, například Ostravy nebo Hlučína, která omezení dodávek také podmínila tonáží.

„Jedná se o pilotní projekt, který budeme sledovat a vyhodnocovat. Je také možné, že v jeho průběhu budeme na základě získaných poznatků a v případě potřeby upravovat dobu zákazu parkování dodávek na tomto sídlišti. Naším záměrem je nasbírat co nejvíce zkušeností a informací spojených s tímto pilotním projektem a v budoucnu zóny se zákazem stání vozidel, jejichž nejvyšší povolená hmotnost přesahuje 2,5 tuny, rozšířit i do dalších lokalit ve městě,“ doplnil náměstek Deutscher s tím, že občané se mohou k danému opatření vyjádřit na das@frydekmistek.cz.