Ten nabízí specializovanou dopravu lidem se zdravotním omezením, kteří se nezvládnou svépomocí, ani s pomocí svých blízkých a ani prostřednictvím MHD dopravit na místo určení.

Tato služba již ve městě funguje. Imobilní občané mají možnost objednat si dopravu speciálně upraveným vozem k lékaři i na úřady. Vozidlo s elektrickou plošinou přepravuje také imobilní děti do škol a specializovaných zařízení.

Službu využívají i klienti městských sociálních služeb, kteří se vozem přepravují do městských zařízení. Město, pokud to zastupitelé schválí, podpoří provoz částkou 550 tisíc korun.