Přihlásit se mohou organizace se sídlem na území města, působící v oblasti zájmových, volnočasových a výchovně vzdělávacích aktivit v souladu se statutem fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit (dotace není určena pro organizace působící v oblasti tělovýchovy a sportu).

Podkladem pro zařazení do výběrového dotačního programu je standardní žádost o dotaci z fondu výchovy, vzdělávání a zájmových aktivit na jednorázovou akci spolu s přílohou v podobě projektu. V projektu musí být uvedeno: obsah a cíl akce, popis cílové skupiny, které je projekt určen (věk, počet apod.), časový harmonogram, podrobný položkový rozpočet akce.

Akce se může konat formou jednodenní nebo vícedenní akce, případně může být rozložená do více etap, na území města i mimo město, ale pouze v České republice. Akce může být jak pro veřejnost, tak pro členy žádající organizace,“ řekl mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

Komise kulturní a pro výchovu a vzdělávání rady města bude při hodnocení žádostí brát zřetel na nápaditost akce, přínos pro děti a zpracování projektu. Minimální výše požadované dotace je padesát tisíc korun. Maximální výše požadované dotace je sto tisíc korun. „Dotaci nelze použít na akci pro dospělé, mzdy, vybavení nesouvisející s přímou prací s dětmi a mládeží, investice a podnikatelské záměry,“ upozornila mluvčí.

Uzávěrka dotačního programu je 30. dubna (do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti doručené do termínu uzávěrky na podatelnu Magistrátu města Frýdku-Místku). Bližší informace je možné získat na Odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Frýdku-Místku nebo na telefonním čísle 558 609 202 (Jitka Kališová).