Jeden pavilon, maximálně šestnáct dětí v ročníku, rodinná atmosféra, angličtina na každém kroku. To je Galileo School na sídlišti Slezská, která patří mezi top pět škol z Frýdeckomístecka, co se úspěšnosti u přijímaček na střední týče. V češtině jsou v okrese nejlepší, v matematice jsou těsně druzí. Jak to dělají?

„Máme zde možnost naprosto přátelského, empatického a individuálního přístupu,“ uvádí ředitelka této soukromé bilingvní základky Renáta Voleníková. A uvádí, že pracují se stejným potenciálem u dětí jako v každé jiné škole v okolí.

Výborné výsledky deváťáků z Galilea – v tom letošním je jich deset – přisuzuje na prvním místě tomu, že mají malý počet dětí v ročníku. „Zadruhé to jsou přátelští a empatičtí učitelé, kteří jim jsou nápomocni, kdykoliv děti potřebují. A za třetí u žáků podporujeme jejich zodpovědnost a samostatnost.Když si něčím nejsou jisté nebo mají problémy, mohou se na kantory kdykoliv obrátit a je super, že to využívají,“ říká ředitelka.

Jan Lörinc coby češtinář se přidává: „Myslím si, že děti z naší školy úspěšně řeší přijímací zkoušky proto, že tady dosti pracujeme s texty, zaměřujeme se na badatelskou výuku, a to jim potom pomáhá při řešení těch náročných přijímacích zkoušek“.

Hejného metoda

Daniel Vybíral z pozice učitele matematiky zase oceňuje Hejného metodu, podle které vyučují od prvního stupně: „Děti tak objevují matematické zákonitosti samy, pronikají tak hlouběji do matematiky. Určitě je to jeden z hlavních důvodů jejich úspěšnosti u přijímacích testů.“

A sami deváťáci? „Díváme se na CERMAT testy. Doma i ve škole si je procvičujeme. Děláme je ve třídě dvakrát týdně. A učitelé matiky i češtiny jsou výborní,“ nechávají se slyšet. Jeden z nich připouští, že právě v matematice potřebuje přidat, druhý se chlubí právě znalostmi tohoto předmětu, spolužačka přiznává, že chodí na doučování i přípravné kurzy. „Mám za sebou talentovky, ale ještě mi zbývají i přijímačky, protože se chci ujistit, že kdyby mě náhodou nepřijali na uměleckou školu, tak ty přijímačky,“ dodává jiná deváťačka. Všichni samozřejmě kvitují svou znalost angličtiny.

Ze statistik, jež má Deník k dispozici, vyplývá, že děti z Galileo School ve Frýdku-Místku si nejlépe počínají při řešení testů v oblasti skladby (jejich úspěšnost je nad osmdesát procent), komunikace a slohu (těsně pod osmdesát procent) a porozumění textu (pětašedesát procent) v češtině. V matematice pak zvládají úkoly v okruhu zaměřeném na číslo a početní operací, dělitelnost (více než osmdesát procent). Zato u lineárních rovnic a soustav rovnic se tamní žáci nevypořádali tak dobře: úspěšnost byla jen dvaadvacet procent. Hůře už jim šla pouze práce s poměrem a mapami s necelými deseti procenty úspěšnosti.

Úspěšnost podle témat

Co jde a nejde žákům soukromé bilingvní Galileo School z Frýdku-Místku u přijímaček z češtiny a matematiky?

Co znamenají čísla u témat?

Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Kategorie otázek dobře vyřešených úkolů

Čeština

• český pravopis 58.70 %

• komunikace a sloh 79,31 %

• porozumění textu 65,09 %

• skladba 81,03 %

• tvarosloví 51,29 %

• tvorba slov a slovní zásoba 55,08 %

Matematika

• číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 53,21 %

• číslo a početní operace, dělitelnost 80,77 %

• grafy, schémata, tabulky a slovní úlohy 43,95 %

• lineární rovnice, soustavy rovnic 22,22 %

• počítání s mnohočleny 45,96 %

• poměr, mapa 9,48 %

• převody jednotek 53,45 %

• přímá a nepřímá úměrnost 43,14 %

• slovní úlohy na číselné obory, rovnice 61,54 %

• výrazy s proměnnou 20,00 %

Pozn.: Každému příkladu či otázce autor testů přiřadil oblasti, v nichž musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad / úkol /otázku vyřešit či odpovědět na ni. Třeba pro úspěšnost v matematice je mnohdy zapotřebí mít znalosti i z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a CERMAT

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: VIDEO: Nové nájemní byty ve Frýdku-Místku. Mají vzniknout v bývalém hotelu

Hotel Centrum FM, interiér, 19. 2. 2024. | Video: Radek Luksza