Projekt, který 13. září schválili zastupitelé Frýdku-Místku na svém zasedání, startuje v městských školách od listopadu. „Snažíme se v době vysoké inflace a vysokých cen za energie ušetřit našim občanům finance. Účast je dobrovolná a je zcela na rodičích, zda se městského projektu zúčastní. Příspěvek bude ve výši částky, kterou doposud za obědy svých dětí platili,“ uvedla náměstkyně primátora Frýdku-Místku pro sociální péči, sociální služby a zdravotnictví, protidrogové aktivity a prevenci Leona Sárkőziová (ANO 2011).

Bezdomovci uklízejí svůj nepořádek. S uklízením tudíž praxi mají.
Za úklid stravenka. Frýdek-Místek zapojí bezdomovce do pracovního procesu

Podmínkou je, aby žák měl trvalý pobyt na území Frýdku-Místku a navštěvoval některou z městských základních škol. Přihlášení do projektu je snadné. Školy mají k dispozici formuláře, jak v elektronické, tak papírové podobě. K přihlášce rodič jen doplní potvrzení o pobírání přídavku na dítě anebo jednoduché čestné prohlášení, že tyto přídavky pobírá.

„Chtěli jsme odstranit překážku pro to, aby dítě mohlo ve školní jídelně obědvat. Podle mého zjištění získaného na několika základních školách ve městě – některým ze zhruba 450 žáků na škole vaří doma, jiní nedocházejí na obědy kvůli alergii. U dalších, kteří neobědvají, může hrát roli nedostatek financí, a s novým projektem už není překážka, aby i tyto děti mohly v jídelnách obědvat,“ dodala náměstkyně primátora Leona Sárkőziová.

Frýdeckomístecká koalice odhlasovala, že dům na Kostikově náměstí půjde do dražby, 15. 9. 2023.
Lidé z Frýdku-Místku se bouří, město nabídne do dražby dům, kde žijí

V letošním roce je na pilotní projekt alokováno deset milionů korun a město poskytne finance přímo škole. Účast školáka v projektu může být ukončena, pokud nebude obědy odebírat nebo je v době nepřítomnosti ve škole neodhlásí.

„Výsledná podoba projektu vznikla na základě politického i odborného konsenzu s naším koaličním partnerem. Zde chci našim koaličním partnerům poděkovat za konstruktivní připomínky. Projekt zatím poběží do konce tohoto školního roku, poté jej vyhodnotíme a možná i upravíme,“ uvedl náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy města a majetkových účastí města Radovan Hořínek (ANO 2011).

Robert a Jana si sobotní houbaření užili na Morávce. Výsledek stál za to.
Začíná to pěkně růst... za tři hodiny plné košíky z Beskyd

„Projekt našeho partnera vítáme a podporujeme. Oceňuji, že program podpoří děti z rodin, které jsou sociálně ohrožené a pomoc skutečně potřebují,“ řekl primátor statutárního města Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M).

Rodiče školáků ve Frýdku-Místku se mohou zapojit také do dalších podpůrných projektů. Například Moravskoslezský kraj přišel od 1. září se státním projektem „Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023/2024“, který je určen pro rodiny pobírající dávky hmotné nouze.