„Rozvoj města má dopad na občany, zájmová sdružení i podnikatele. Do zpracování rozvojového akčního plánu je tedy nezbytné zapojit také veřejnost a zohlednit její potřeby. Nápady, požadavky i přání, které by přispěly k dalšímu rozvoji města a lepšímu životu ve Frýdku-Místku, budeme přijímat do 15. ledna,“ řekl náměstek primátora Jakub Míček.

Zdravotní sestřička Michaela Češková z Fakultní nemocnice Ostrava (FNO), 9. prosince 2020 v Ostravě.
U výslechu svědkyně, podpora kolegů i pozůstalých. Sestřička pomáhala hned poté

Náměty by měly být pokud možno co nejkonkrétnější, měly by zahrnovat popis záměru i odhad časové a finanční náročnosti. Svým charakterem mohou být nejen „tvrdé“ (infrastrukturní, stavební), ale také tzv. „měkké“ (rozvíjející dovednosti – vzdělávací, volnočasové aktivity…).

Formulář pro sběr projektových záměrů je zveřejněn na webu města a v tištěné podobě je k dispozici také na informacích v přízemí budov magistrátu na ulici Politických obětí v Místku a Radniční ve Frýdku.

Dovolená. Ilustrační snímek.
CK v Moravskoslezském kraji a covidová éra. Lidé cestovat chtějí, ale nekupují

Ke každému jednotlivému záměru je nutné vyplnit samostatný formulář a odeslat nejpozději do 15. ledna 2021 elektronicky na e-mail buczkova.jana@frydekmistek.cz nebo odevzdat na informacích.

K TÉMATU

Strategický plán a akční plány města najdou zájemci v tomto internetovém odkazu