„Dotační programy mají stejný objem financí jako v roce 2021. Na mládežnický sport jsme dokonce vyčlenili vyšší částku, než tomu bylo v letošním roce. Myslíme na sociální oblast i na obnovu fasád. Všechny tyto programy byly úspěšné a poběží i nadále,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

O osudu zchátralého hotelu Centrum v majetku města Frýdek-Místek rozhodují zastupitelé.
Zchátralý hotel Centrum ve Frýdku-Místku znovu ožije. Nabídne i byty pro mladé

Na investiční akce investičního odboru je plánováno 324 milionu korun, přičemž mezi klíčové investice patří budování kanalizace v městských částech. Dokončena má být rekonstrukce Městské knihovny na ulici Hlavní, rekonstrukce hasičské zbrojnice nebo rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku.

"Mezi nejvýznamnější investiční akce, které hodlá město v roce 2022 zahájit, patří výstavba tělocvičny pro ZŠ a MŠ Chlebovice, přestavba objektu v ulici Těšínské na sídlo městských policistů nebo rekonstrukce a opravy vnitřních instalací v domě č.p. 799 na ul. ČSA," řekla mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková Jeckelová.

V plánu je i nové kulturní centrum 

V příštím roce bude pokračovat projektová příprava dalších investic, půjde například o projekt nového kulturního centra města, který zahrnuje rekonstrukci Národního domu, objektu bývalé Moravia Banky a přístavbu Nové scény a mnoho dalších.

Na opravu a údržbu komunikací je vyčleněno 22 milionů korun, na opravy chodníků a lávek 16 milionů a veřejného osvětlení 29,6 milionu korun. Na údržbu městské zeleně je připraveno 32,2 milionu korun, na úklid parků a hřišť se počítá s částkou 2,4 milionu korun, na provoz arboreta zhruba 1 milion korun. Na sběr, svoz, třídění a další zpracování odpadu má město v rozpočtu zhruba 61 milionů korun.

Vánoční stromy z Moravskoslezského kraje, prosinec 2021.
Je tady POSLEDNÍ ŠANCE hlasovat pro nejkrásnější vánoční strom v kraji

"Prostředky z rozpočtu budou uvolněny také na zajištění běžného provozu 6 příspěvkových organizací zřízených SMFM v oblasti sociálních služeb. Jedná se například o Hospic F-M (10,9 mil.), Jesle F-M (9 mil.), Domov pro seniory (14 mil.), Penzion pro seniory v Lískovecké ulici (10,18 mil.), Centrum pečovatelské služby (13,2 mil.) a Žirafa F-M (9,9 milionu)," uvedla dále mluvčí města. 

Mimo to je v rámci sociálních služeb vyčleněno do tří dotačních programů 14,2 milionu korun. Cílem těchto programů je podpora projektů v oblasti zdravotnictví, podpora a rozvoj sociálních služeb na území města a také podpora a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby.

Deník na návštěvě ve slovenské Žilině, prosinec 2021.
Vzpomínky Slováků na Havla? Vraždilo se, vzal nám tanky, zní ze Žiliny a Martina

Do oblasti sportu a zájmové činnosti město ve svých běžných výdajích na příští rok vyčlenilo více než 61 milionů korun. Z toho bude do mládežnického sportu směřovat 31,5 milionu korun, 10,7 milionu korun na individuální dotace do oblasti sportu a 1,7 milionu na dotační program Podpora a rozvoj sportu ve F-M. Společnost Sportplex získá 12,1 milionu korun.

Na aktivity spojené s kulturou je v rozpočtu vyčleněno 52 milionu korun. Příspěvková organizace Národní dům (KulturaFM) obdrží 21,8 milionů a Městská knihovna 16,6 milionů korun. Pro dotační program Podpora a rozvoj kulturních aktivit je v rozpočtu vyčleněna částka 5,8 milionu, na individuální dotace do oblasti kultury a na opravu a ochranu památek bezmála 991 tisíc.

Na vzdělávání a školské služby bylo vyčleněno 107,6 milionu korun (zahrnuje příspěvkové organizace v oblasti školství – základní a mateřské školy a také Středisko volného času Klíč či Základní uměleckou školu).