Výuka tu byla obnovena po třinácti letech. Do lavic v úterý 5. září poprvé zasedla asi třicítka studentů, zájem o školu mělo ale dvakrát tolik mladých lidí. Vybráni byli jen někteří.

„Hasičskou školu jsem si vybrala proto, že jsem od mala ve sboru dobrovolných hasičů, nějak se mi to zalíbilo,“ prozradila Michaela Vávrová z Frýdlantu nad Ostravicí. Druhá slečna v jinak chlapecké třídě Hana Mořičková z Hájova u Příbora se nechala slyšet, že od dětství aktivně soutěží v požárním sportu: „Prakticky tím žiju!“ U dobrovolných hasičů ve své domovské obci ostatně působí většina studentů prvního ročníku SOŠ PO.

A další motivace? „Chtěl jsem něco výjimečného, co mě bude zároveň bavit,“ zamyslel se Ondřej Krpec. Jeho spolužák Daniel Malohlava, který sedí v lavici za ním, očekává také něco víc. „Na hasiče jsem šel proto, že chci dělat něco jiného, než dělají ostatní.“

Prváci na denní studium SOŠ PO nastoupili po třináctileté pauze. Vybráni byli z celkem šedesáti zájemců. „Středoškolské vzdělání v požární ochraně zabezpečí přísun odborně vzdělaných lidí do řad hasičského záchranného sboru nebo do jednotek požární ochrany,“ uvedl ředitel frýdeckomístecké požární Jan Fojtík s tím, že s tím, že absolvent kromě maturitního vysvědčení získá i vysvědčení z celé řady kurzů odborné způsobilosti. „Hned pak může nastoupit ke sboru a vykonávat práci bez nějakého dozoru,“ zdůraznil.

Petr Kováč z pozice odborného učitele upřesnil, že budoucí hasiče čeká rovněž praxe v areálu s výcvikovými polygony na místecké stanici. „V laboratořích budou například měřit parametry hořlavých látek, naučí se zdravovědu a fungování operačního střediska či krizového štábu,“ přiblížil. Vedoucí pedagog Vojtěch Novotný doplnil, že do konce září nafasují žáci vlastní hasičské stejnokroje.

Novopečení studenti SOŠ PO měli už první den v lavicích jasnou představu o svém uplatnění. „Nejlíp u profesionálních hasičů! Na výjezdech! Výjezdový hasič! Ve výjezdové jednotce! Já taky výjezdová!“ předháněli se v odpovědích.