Dětská hřiště v největším městě regionu kvůli přísným normám Evropské unie nemizí. „Naopak, nevyhovující hrací prvky jsou z dětských hřišť odstraňovány a postupně nahrazovány novými. Každý rok ve městě přibývají nová hřiště pro děti,“ řekla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Z větších akcí zmínila nové dětské hřiště v Sadech B. Smetany, akce z roku 2005 si vyžádala náklady zhruba jeden milion korun. Předloni šlo o hřiště na ulici Dobrovského, v loňském roce vzniklo další na ulici Dr. A. Vaculíka u restaurace Veranda. Poslední akce stála asi 2,5 milionu korun.

Hřiště, která vznikla podle evropských norem, se nacházejí i v parku na Puškinově ulici, v Janáčkově parku, v parku Svobody u Sokolovny, dále na sídlišti Slezská na ulicích Dobrovského a Pekařská, ale také na sídlišti Anenská na ulici J. Lohrera.

„V letošním roce projde radikální změnou dětské hřiště na ulici Nad Lipinou, které získá zbrusu nové herní prvky. Menší hřiště vznikne také za nemocnicí, v místech, kde se kříží ulice I. J. Pešiny a I. P. Pavlova. Současně bude probíhat oprava a výměna poškozených nebo nevyhovujících herních prvků, které se nacházejí na městských dětských hřištích,“ dodala Matějíková. Například na hřišti na ulici J. Lohrera bude opět funkční takzvaná lanová dráha, po které budou moci děti slaňovat. Podle mluvčí je samozřejmostí každoroční výměna písku v pískovištích.

Na hřištích jsou všeobecně umísťovány herní prvky s větší pevností a stabilitou, čímž se následně snižují náklady na provoz a údržbu. Mezi oblíbené prvky patří houpací zvířátka (pružiny), řetězové a vahadlové houpačky, sestavy v podobě domečků a hradů, kterým nechybí klouzačky a šplhadla, ale také lanové kolotoče a točidla. „Cílem je, aby všechna hřiště ve Frýdku-Místku byla pro děti v co největší míře bezpečná a funkční,“ řekla Jana Matějíková.

Připomněla, že sportovní hřiště na sídlištích má na starosti odbor školství, kultury a tělovýchovy. Hřiště s herními prvky pro děti spadají pod odbor životního prostředí a zemědělství.„Jen pro zajímavost : povinností města Frýdek-Místek je udržovat zařízení dětských hřišť vyrobená a instalovaná před listopadem 2002 v takovém stavu, aby byla v souladu s kolaudačním rozhodnutím a právními předpisy, platnými v době uvedení těchto zařízení dětských hřišť do provozu. Jednodušeji – zařízení dětských hřišť, která byla zřízena před přijetím přísnějších evropských norem, je možné nechat dožít s tím, že staré a nevyhovující herní prvky se postupně nahrazují novými, normám odpovídajícími prvky,“ řekla Jana Matějíková.

„Samozřejmě, že tyto starší herní prvky musí odpovídat normám a předpisům platným v době jejich uvedení do provozu a město Frýdek-Místek je odpovědné za bezpečný provoz.“

Správu veřejně přístupných sportovišť na území města převzalo oddělení mládeže a tělovýchovy. Vzniklo právě před pěti lety a spadá pod odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy frýdecko-místeckého magistrátu.

"V oblasti sportovních hřišť není situace tak vážná jako u dětských hřišť s pískovišti a různými herními prvky pro malé děti, které podléhají přísným normám. Mnohé z těchto norem se sportovních povrchů netýkají, navíc sportovní plochy v osídlených částech města byly postaveny před účinností zmiňovaných norem, a proto se na ně nevztahují," řekl vedoucí oddělení Milan Brzý.

Na hřištích se nacházejí koše na basketbal, respektive streetball, branky na malý fotbal, hokej, tyče na volejbal či nohejbal. "Za pět let činnosti oddělení mládeže a tělovýchovy byla mnohá hřiště doplněna těmito prvky a všechny stávající byly opraveny a dány do pořádku," uvedl Brzý s tím, že problémem je obnova samotných povrchů hřišť, na kterou se nedostává finančních prostředků. Přesto došlo k rekonstrukci pěti povrchů a na další by měla dojít řada v příštích letech.

Na území Frýdku-Místku se nachází 60 veřejně přístupných sportovních hřišť, které jsou součástí vybavenosti osídlených částí. Mnohé z nich byly postaveny před třiceti a více lety. Šestadvacet povrchů hřišť je potřeba rekonstruovat, což představuje investice odhadem za 30 milionů korun.

"Další sportoviště se nacházejí v areálech základních škol, kde také dochází k obnově sportovních zařízení, V posledních letech to bylo u 7. a 8. základní školy. Potřebné investice v této oblasti představují v současných cenách 35 milionů korun. Snahou zřizovatele základních škol ve Frýdku-Místku je nabídnout tyto prostory v odpoledních hodinách a ve dnech, kdy neprobíhá vyučování, široké veřejnosti, která bude mít zájem využít svůj volný čas k pohybovým aktivitám, nikoliv k řádění a vandalismu," poznamenal Milan Brzý.

Hřiště vznikají i v Třinci

V novém stylu pojaté dětské hřiště vzniklo v Třinci už v roce 2003, a to při rekonstrukci náměstí Míru. "V roce 2006 byl městem realizován dětský sportovní prvek. V loňském roce město vystavělo další dětské hřiště se třemi hracími prvky, letos je před dokončením nový hrací prvek. Tyto nové stavby jsou postupně realizovány v souladu s platnou legislativou," řekla vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Vladimíra Kacířová. "Vzhledem k tomu, že stavba těchto hracích prvků a dětských hřišť je finančně dosti nákladná, musejí být výměny stávajících prvků a hracích ploch prováděny postupně, aby nedošlo k situaci, že ve městě nebudou žádná tato zařízení," dodala. Vzhledem k tomu, že stávající i nová zařízení jsou celoročně využívána, musí být v souladu s normami prováděny jejich pravidelné kontroly a běžná údržba. "Tuto činnost zajišťuje v rámci rozpočtu majitel, v našem případě město. Třinec má 86 dětských hřišť a hracích ploch, které jsou využívány bez omezení, a dalších 16 sportovišť u škol a sportovních organizací, které zřizuje město," řekla Kacířová.

(lew)