Na Frýdecko-Místecku v současné době slouží dětem a mládeži 147 školních jídelen a 66 výdejen. Všechna zařízení splňují minimální hygienické požadavky, které jsou dané nařízením evropského parlamentu a rady č. 852/04.

„Ty jsou nadřazené našim normám. Pokud by je nesplňovaly, hygienici mají povinnost nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavit její činnost na dobu nejdéle dvou následujících provozních dnů od okamžiku, kdy porušení povinností, které mohou ohrozit životy a zdraví strávníků, zjistili. Taková situace ve školním stravování v regionu zatím nenastala,“ uklidňovala vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje Eva Geryková.

Mnohem větší problémy školám způsobila vyhláška č. 107/2001 Sb, po které muselo téměř osmdesát procent stávajících školních jídelen v posledních letech projít menšími či většími stavebními úpravami i modernizací vybavení. „Ostatní zařízení na rekonstrukce čekají. Mezi těmi jsou například Mateřská škola v Řepištích a základní školy v Janovicích, Hukvaldech a Hrádku. Některé ovšem pouze hasí havarijní stavy a opravují poškozené zařízení, obklady, podlahy a odsávání. Jedná se o Mateřskou školu na Gogolově ulici ve Frýdku-Místku, Dětský domov na Bruzovské ulici a Základní školu v Nýdku. Zejména malým obcím na rozsáhlejší úpravy chybí peníze. I tyto školní jídelny však vaří, ale na pracovníky je kladena velká zodpovědnost. Musí vynaložit podstatně více úsilí, aby dodrželi všechny podmínky pro zajištění bezpečnosti potravin,“ vysvětlila vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých Eva Geryková s tím, že přísné sankce za porušení hygienických požadavků zatím žádné škole hygienici neudělili. „Menší nedostatky, které se týkají osobní a provozní hygieny, ale trestáme blokovými pokutami přímo na místě. Dá se říci, že jsou rok od roku nižší, neboť personál školních jídelen je opravdu zodpovědný,“ ocenila viditelné zlepšení Eva Geryková.

Výraznější nedostatky nenašli ani při kontrolách Střední školy gastronomie a služeb, která sídlí na třídě TGM ve Frýdku-Místku. „Hygienici k nám chodí tak dvakrát do roka. Dávají si zejména pozor na dodržování čistoty a záručních dob. Z odebraných vzorků pak kontrolují nezávadnost potravin. Během pěti let, co tady pracuji, jsme měli všechno v pořádku,“ ujišťovala v pátek zástupce vedoucí školní jídelny Střední školy gastronomie a služeb Marta Horečková.