„Mateřské školky ve Frýdku-Místku navštěvuje přes šestnáct set dětí. Cílová kapacita je přitom stanovena na tisíc osm set šedesát míst. Školky ve městě tedy mají okolo 260 volných míst,“ informovala tisková mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. „Město je zřizovatelem dvanácti mateřských škol, přičemž některé z nich mají až tři odloučená pracoviště a některé z nich jsou i součástí základních škol, jako je tomu například v přilehlých obcích Chlebovice, Skalice a Lískovec,“ konstatovala Jana Matějíková.

Ve Frýdku-Místku mimoto funguje také školka pro postižené děti Naděje. Tu navštěvují děti, které potřebují zvýšenou péči kvůli opožděnému vývoji, tělesným nebo kombinovaným postižením, autismu, řečovým nebo smyslovým vadám, ale i děti zdravotně oslabené nebo děti, které se hůře přizpůsobují většímu kolektivu.

„Zápisy dětí do mateřských škol proběhly začátkem dubna. Pro příští školní rok bylo ve městě zapsáno 480 dětí, což je o 49 méně než vloni. Pro přijetí dětí do mateřských škol nejsou určeny spádové obvody a rodiče si mohou vybrat mateřské školy, které jim nejvíce vyhovují,“ vysvětlila mluvčí. „Někdy proto může zájem překročit kapacitu mateřské školy. O přijetí dítěte v takovém případě rozhoduje ředitelka školky ve správním řízení podle stanovených kritérií,“ dodala vedoucí odboru školství magistrátu Ilona Nowaková.