Projekt Občan je v naší republice znám již 12 let. Jeden z žákovských kolektivů 4. ZŠ ve Frýdku-Místku prezentoval v minulém školním roce svůj projekt v USA. Jednotlivé projekty se dotýkají komunální politiky, a tak i v letošním roce se celostátní prezentace Projektu Občan konala na konci týdne v Praze pod záštitou Senátu České republiky.

V rámci projektu se děti učí více dívat kolem sebe kritickým pohledem, vnímat různé problémy a navrhovat cesty ke zlepšení. Na regionální prezentaci v Národním domě v Místku předvedli své projekty žáci čtyř ZŠ frýdecko-místeckého regionu a čtyř z okolí. Každý z projektů se zabýval jinou problematikou (například národnostními menšinami, modernizací sportovišť ve městě, problematikou alkoholu u mladistvých, apod.).

V sále Národního domu byli přítomní žáci, ale také pozvání hosté, mezi kterými nechyběl ani náměstek primátorky Frýdku-Místku Petr Cvik, který všechny přítomné přivítal. „Je potěšitelné, když se žáci zajímají o problémy, které jsou kolem nás,“ řekl mimo jiné na úvod Petr Cvik. Školy si pak vylosovaly pořadové čísla, podle kterých se následně představovaly se svými projekty.