Lidé z Frýdecko-Místecka se ukázali v nejlepším světle. V letošní Tříkrálové sbírce přispěli rekordní sumou a umožnili tak frýdecko-místecké Charitě uvést v život projekty, které by jinak nemohla dovolit.

„Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita České republiky, byla na Frýdecko-Místecku rekordní. Koledníci převlečení za Kašpara, Melichara a Baltazara vybrali do kasiček 1 254 645 korun, což je o 46 079 korun více než v loňském roce,“ informoval asistent koordinátora letošní Tříkrálové sbírky ve Frýdku-Místku Vlastimil Petr.

Zdejší dárci byli ke koledníkům skutečně štědří. „Kasičky obsahovaly i dvě bankovky v hodnotě dva tisíce korun a třicet sedm tisícikorunových bankovek,“ prozradil koordinátor sbírky. V samotném Frýdku-Místku koledníci vybrali 318 617 korun, což je o 35 696 korun více než v loňském roce.

„Výtěžek sbírky použijeme například na opravu fasády Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. Část peněz je určena také na vybudování prostor pro Denní centrum sv. Josefa pro psychicky nemocné. Peníze ze sbírky pomohou i při dofinancování činnosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Klubu Nezbeda nebo na částečné pokrytí provozních nákladů Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby,“ řekl Vlastimil Petr.

„Charita Frýdek-Místek velice děkuje všem dárcům, koledníkům, vedoucím kolednických skupinek, zaměstnancům obecních úřadů a kněžím, díky nimž se v letošním roce podařila vybrat v Tříkrálové sbírce na Frýdecko-Místecku rekordní částka peněz,“ dodal Vlastimil Petr.