„Nacházíme se na místě, kde v únoru 2009 byla započata jedna z části výstavby. Toto místo bylo dosti nehostinné, neboť se zde nacházela skládka přebytečného materiálu z dřívějších stavem obce. Dnes tu stojí moderní a výkonná čistička odpadních vod,“ řekl Jiří Geisler, projektový manažer dodavatelské firmy Eiffage.

Celý projekt s názvem Čistá Odra vznikl v roce 2004. Sdružily se v něm města a obce Frýdlant nad Ostravicí, Ostravice, Kunčice pod Ondřejníkem, Baška a Frenštát pod Radhoštěm. Chtěly zažádat o dotaci na novou kanalizaci z Fondu soudržnosti. Než se však celý projekt připravil, Fond soudržnosti přestal přijímat žádosti o podporu a byl nahrazen Operačním programem Životní prostředí.

„Bývalé vedení obce využilo původní projektové přípravy a neodkladně podalo žádost o podporu do první výzvy Operačního programu Životního prostředí, který byl administrovaný státním fondem životního prostředí.

To umožnilo pokrýt celkový rozpočet stavby, který byl vyčíslen sumou 196 milionů korun bez DPH. Na Frýdlant připadá 93 milionů, z toho získaná dotace činí 50 milionů,“ upřesnila starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová.

„Bydlím již 25 let na Ostravici a všechny odpadní vody včetně septiků tehdy tekly do potoků. Jakmile byla spuštěna kanalizace na Ostravici, během třech měsíců se do těchto potoků vrátily pijavice, které jsem zde za pětadvacet let nezahlédl. Právě tito živočichové jsou takovým prvním ukazatelem čisté vody,“ řekl Rudolf Sýkora, správce kanalizace ČOV Ostravice.

Při výstavbě kanalizace bylo použita jak technologie s otevřeným výkopem, tak i technologie bezvýkopová, to znamená řízenými protlaky. Snahou zhotovitelů bylo vždy provádět práce tak, aby nedošlo k narušení životu místních občanů v okolí stavby.

„Moji předchůdci se rozhodli pro kanalizaci tlakovou, která je s ohledem na technologie i stavební náročnost až o 50 % levnější, než kanalizace gravitační. Levnější je třeba už i v tom, že lidé dostanou zadarmo přípojku v hodnotě přibližně 60 tisíc korun,“ upřesnila Helena Pešatová.

Celé dílo bude spravovat vodárenská společnost Ćistá Odra, která je také dodavatelem servisních služeb. Předpokládá se, že moderní dílo všem lidem v této části Beskyd nejen nepostradatelný komfort bydlení, ale i velkou ekologickou pomoc.