Tou první je O nejlepší webové stránky města. Soutěžícími mohou být žáci a studenti, kteří studují ve školních zařízeních nebo mají trvalý pobyt ve Frýdlantu nad Ostravicí nebo v obcích zařazených do správního obvodu Frýdlantu. V případě nezletilého účastníka soutěže je zodpovědnou osobou jeho zákonný zástupce. Zájemci se do soutěže mohou přihlásit do 29. září do 17 hodin.

Druhá soutěž nes název O nejlepší prezentaci města na DVD. I zde platí podmínky pro účast jako u první soutěže. Úkolem soutěžících je zpracovat ucelený dokument o historii a současnosti Frýdlantu zachycující jeho specifika v oblastech kultury, sportu,turistiky, volno-časových aktivit a dalších akcí probíhajících na jeho území, kterými by se město mohlo prezentovat jako atraktivní oblast pro širokou veřejnost mající různorodé zájmy. Délka dokumentu: minimálně 25 minut, maximálně 40 minut. Dokument musí být vyhotoven v české i anglické verzi. Uzávěrka přihlášek je totožná se soutěží O nejlepší webové stránky.

(mach)