V rámci služby eGovernment by měly vzniknout elektronické datové schránky pro úřady, firmy i občany, do kterých by úřady mohly doručovat různá rozhodnutí, výzvy a podněty. Měla by se tak výrazně zjednodušit a zrychlit komunikace především mezi úřady a různými právnickými osobami, uplatní se však i při komunikaci úřadů s ostatními občany. „Nová služba by měla umožnit vytvoření bezpečné elektronické identity s důkladnou ochranou osobních údajů,“ vysvětlil starosta Frýdlantu nad Ostravicí Jiří Mořkovský (ODS).

Na datové schránky bude navázána také elektronická spisová služba tak, aby byl úřad schopen zvládat nápor elektronické pošty, její třídění a distribuci a aby měl také přehled o vyřízení a zpracování elektronické pošty. Povinnost elektronické komunikace úřadům ukládá zákon, na občany se tato povinnost prozatím samozřejmě nevztahuje. Na zavedení nové služby bude zapotřebí přes 68,5 tisíce korun, město ze svého rozpočtu uvolní přes deset tisíc korun a zbývajících více než 58 tisíc korun by mělo přijít ze státního rozpočtu.