Josef M. Kadlčák (1856 až 1924), poslanec, senátor, spisovatel, učitel, ředitel, český buditel, osvětový pracovník zanechal nejen ve Frýdlantu nad Ostravicí, ale v celém Pobeskydí pozitivní stopy.

Zakládal hasičské sbory, knihovny, dobročinné spolky a propagoval ovocnářství, zelinářství i včelařství. Předběhl svou činností dobu o sto let a jeho poznatky jsou platné i pro 21. století.

Jako učitel výborně znal přírodu, a proto se ozval proti chybnému názvu ptáka, který byl uveden pod jeho fotografií v časopise Svět zvířat, kde působil v roce 1909 jako redaktor i známý spisovatel Jaroslav Hašek. Celá tato kauza je prezentována na několika stranách v knize Osudy dobrého vojáka Švejka, knize, která byla přeložena do šedesáti světových jazyků, a stala se nejznámější českou knihou na světě a je považována za největší humoristický román 20. století. Jméno Kadlčák i Frýdlant, tehdy ještě u Místku, tak proniklo ke čtenářům na celém světě, ale myslelo se, že jsou to jména vymyšlená.

Letopisecká komise Frýdlantu nad Ostravicí ve spolupráci s Literárním klubem Petra Bezruče hodlá odhrnout závěs zapomenutí nad osobou Josefa M. Kadlčáka a jeho dílem. V letošním roce vydá monografii a leták pro Beskydské informační centrum, aby osoba této pozapomenuté osobnosti a jeho činnost byla po právu oceněna. Projekt byl finančně podpořen Nadací OKD. Literární vědec a nejznámější český haškolog Radko Pytlík tento záměr uvítal.

JIŘÍ FIGURA

DAJANA ZÁPALKOVÁ