„V roce 2008 jsme zahájili provoz nově vybudovaného distribučního centra ve Frýdlantu nad Ostravicí na ploše 7 500 metrů čtverečních. Je určen pro skladování zejména výrobků z tradičních ocelí. Manipulace s materiálem je zajišťována jeřábovou technikou, 2 mostními jeřáby a 1 stohovacím jeřábem,“ řekl Gregor Jurak, zástupce generálního ředitele společnosti Kovintrade Praha.

„Obě naše slovanské země spojují důležité historické milníky. Velvyslankyně silně vnímá železárenskou a smaltéřskou tradici našeho města. Ve znaku máme kováře, takže je zcela jasné, že společnost Kovintrade tady patří. Zaměstnává 17 pracovníků s tím, že počet míst bude v budoucnu ještě narůstat,“ řekla na úvod starostka Frýdlantu.

Kovintrade Praha je jednou ze 12 dceřiných společnosti firmy Konvitrade d.d. Celje, Slovinsko, která od roku 1992 působí v České republice a je orientována nejen na tuzemský trh, ale svůj produkt vyváží i do jiných státu Evropy téměř 20 let. Frýdlant nad Ostravicí je pro společnost jeden z důležitých uzlů se silnými vazbami na sousední Polsko a Slovensko.

„Strategií naší obchodní společnost je nabízet ucelený a široký sortiment hutních výrobků, svařovacích materiálů, brusiva a nářadí včetně poskytování dalších doprovodných služeb, jako je dělení materiálů, doprava na místo určení. Tyto služby jsou předpokladem spokojenosti našich obchodních partnerů, kterými jsou stovky průmyslových, stavebních a obchodních společnosti,“ dodává Renato Rupnik, generální ředitel společnosti.

Přátelskou atmosféru doprovodily svým vystoupením taneční soubory Funky Beat z Bašky a Frýdku–Místku.