„Zahřívejte se, tiskněte se k sobě co nejvíce, mějte se rádi,“ vyzval Býma, jenž z „Deníkovského“ seznamu zahrál koledy: Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán, Pásli ovce Valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. Vystoupení pokračovalo i s dalšími adventními písněmi. Byť občas hudebníkům vítr odnesl noty…

Třinecké železárny, Werk, jak se žije lidem v okolí. Listopad 2022.
Třinecké železárny pod drobnohledem: nakolik škodí emise z Werku lidskému zdraví

V publiku kromě všudypřítomných dětí i jejich rodičů nechyběly ani starší ročníky, jež využívaly i textů koled Deníku. Kdo mohl, ten se zahříval teplými nápoji z dvou stánků, jejichž sortiment šel cítit po celém náměstí. Přítomní shrnuli své dojmy slovy: „Krásný večer!“