Rekonstrukci povrchu komunikace od křižovatky s Pržnem po výjezd z Nové Dědiny přidělilo vedení Frýdlantu nejvyšší důležitost. Současně se také jednalo o opravu, která nejcitelněji zasáhla obyvatele při jejich běžném pohybu městem. Výjimkou nebyly ani úplné uzavírky centra, pokládku finální obrusné asfaltové vrstvy navíc ztěžovaly silné přívalové deště. V současné době lze očekávat komplikace na vozovce pouze v místě opravy křižovatky u kolejí a Poštovní ulice. Omezení provozu má trvat do konce srpna.

Rozsáhlé opravy finišují i v případě střediska sociálních služeb, kde už v lednu započala přestavba kulturní místnosti. V upravených prostorech má vzniknout nová sociálně aktivizační služba pro seniory a tělesně postižené. Práce se přesunuly i do druhého a třetího podlaží budovy. Probíhá výměna oken, oprava vnitřních prostor a nátěr fasády objektu. Rekonstrukci se nevyhnul ani dům s pečovatelskou službou. Malometrážní byty se dočkaly zateplení, výměny oken a nových balkonů.
Frýdlant myslel i na děti, a proto na konci června došlo k úspěšnému dokončení přístavby MŠ Janáčkova. Ta pomůže navýšit kapacitu mateřské školy o dalších 50 předškoláků. Stejně tak se peníze investovaly i do ZŠ Komenského, která prošla náročnou rekonstrukcí. Zrealizovala se nástavba školy, přístavba jídelny i rekonstrukce odborných učeben.

Podchod vedoucí pod rychlostní komunikací ožil díky novému vymalování a obrázkům. Myslelo se také na vyšší bezpečnost prostřednictvím lepšího nasvětlení a instalace městského kamerového systému. Na hřbitově pak proběhla rekonstrukce zpevněných ploch chodníků v areálu. Nově vydlážděná je tak hlavní cesta a prostor před smuteční síní, nelze opomenout ani instalaci osvětlení a laviček.

TEREZA KOŠAŘOVÁ