Od začátku letošního roku mají obce pravomoc použít pro výpočet daně z nemovitostí až pětinásobný koeficient. Základní sazbu daně tedy obce mohou vynásobit až pětkrát. Každá obec postupuje individuálně, přičemž výši koeficientu musí vždy schválit zastupitelstvo. „Na území Frýdlantu nad Ostravicí v současné době platí pro výpočet daně z nemovitostí koeficient 3,“ informoval starosta města Jiří Mořkovský (ODS).

„Novelizací zákona o dani z nemovitostí dochází u většiny základních sazeb daně k jejich zdvojnásobení. Je to dost výrazné zvýšení. Abychom vlastníkům nemovitostí aspoň trochu ulehčili, navrhujeme proto současný místní koeficient 3 snížit na koeficient 2. I přes toto snížení však lidé na daních z nemovitostí budou muset ve výsledku zaplatit více než dosud,“ vysvětlil zastupitelům starosta.

To se však vůbec nelíbí místním komunistům. „Daně jsou už teď dost neúnosné. I když nyní snížíme místní koeficient, daň se přesto ve výsledku zvýší – a to bychom neměli připustit. Proto navrhuji místní koeficient úplně zrušit, respektive jej vyjádřit číslem 1,“ navrhnul zastupitel Jaromír Drabina (KSČM). „Už dříve jsem informoval o tom, že například jen za odpady občanů město ze svého rozpočtu musí doplácet 3,5 milionu korun ročně a tato částka se bude dále zvyšovat. Kde si myslíte, že na to město vezme? Zrovna tak budeme muset například uklízet chodníky od sněhu, provádět různé opravy a údržbu a podobně. Když nic nevybereme na daních, tak z čeho to všechno zaplatíme,“ ptal se Jiří Mořkovský.

Na to ovšem od komunistů odpověď nedostal. „Nemíchejte odpady s nemovitostmi. Není správné, že peníze taháme z lidí,“ stál si však na svém Drabina. Připomenul také, že na městský úřad kvůli zvyšování daní z nemovitostí dokonce přišla i petice, kterou podepsalo 178 lidí z lokality Na vyhlídce. Jelikož však město tuto petici obdrželo teprve krátce před zasedáním zastupitelstva, do programu jednání zařazena nebyla. Zastupitelé města i přes bouřlivou diskuzi a protesty komunistů nakonec snížení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí schválili. Frýdlantští tedy budou příští rok základní sazbu daně z nemovitostí násobit dvojkou.