Petr Pavel je nositelem řady vojenských vyznamenání. Narodil se 1. listopadu 1961 v Plané u Mariánských Lázní. Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a absolvoval kurz pro vyšší důstojníky v britském Camberley, v Londýně program Master of Arts v oboru mezinárodní vztahy. Velitelem průzkumné čety se poprvé stal v roce 1983. Před listopadem 1989 byl členem KSČ a výsadkářů, kteří spadali pod ZS GŠ ČSLA.

Počátkem 90. let působil v silách UNPROFOR na Balkáně, v letech 1997–99 byl velitelem brigády speciálních sil. O deset let později se stal zástupcem vojenského představitele ČR při EU v Bruselu, v roce 2010 pak vojenským představitelem ČR při Vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě (SHAPE). Náčelníkem GŠ AČR ho v roce 2012 jmenoval prezident Václav Klaus. V červnu 2015 byl na tři roky zvolen předsedou Vojenského výboru NATO. Je podruhé ženatý, má syny Jana a Petra. 

Obsáhlý rozhovor s jedním z horkých kandidátů na prezidenta ČR o jeho minulosti a přítomnosti pro Deník najdete zde.

Pro Deník se také koncem února jako bývalý vojenský velitel NATO vyjádřil k ukrajinsko-ruskému válečnému konfliktu - více zde.