V posledních letech doznává Třinec v cyklodopravě změn. Zlepšuje se zázemí pro cyklisty, přibyly pro ně vyhrazené pruhy, cyklotrasy, cyklostezky, veřejné pumpičky, servisní stojany, elektronabíječky a kola lze bezpečně zaparkovat v cyklověži.

„V loňském roce jsme zahájili na silnici ve směru na Český Těšín výstavbu cyklostezky, díky níž se cyklisté dostanou z Třince do místní části Konská a na průmyslovou zónu Baliny mnohem bezpečněji,“ připomněla primátorka Věra Palkovská s tím, že stavební práce na cyklostezce budou pokračovat od 1. dubna a cyklisté ji budou moci plně využívat od června.

Nový generel plynule navazuje na předchozí dokument. Skládá se z části analytické a návrhové, kde návrhovou část tvoří text a čtyři grafické dokumenty. Nabízí řadu návrhů k realizaci od sdílení kol, přes bikeboxy až po návrhy umožnit kapacitnější přepravu kol na některých linkách MHD.

Mezi hlavní cíle generelu patří také dobudovat síť cyklistických opatření zajišťujících potřeby denní dojížďky i rekreace občanů města a napojení na okolní obce. Součástí generelu jsou i příklady tzv. měkkých opatření, tedy různých edukačních, informačních či osvětových kampaní.

„Určitě chceme i nadále věnovat rozvoji cyklodopravy velkou pozornost a v závislosti na finančních možnostech města budeme dále vylepšovat podmínky pro cyklisty, aby lidé ještě více využívali kolo nejen pro relaxaci, ale i pro každodenní dojíždění. Navíc podpora cyklodopravy je jednou z cest, jak prospět životnímu prostředí i svému zdraví,“ dodala primátorka.

Třinec se v letošním roce zapojí také do celorepublikové květnové kampaně s názvem Do práce na kole, kterou pořádá spolek Auto*Mat.