Mohl byste vaše zařízení přiblížit?

Jde o zařízení rodinného typu, jehož služeb v současnosti využívá šestnáct klientů. Hlavní důraz je kladen kromě každodenního celoživotního vzdělávání klientů na získávání ergoterapeutických dovedností. Jde o pracovní terapie v jednotlivých dílnách, jako jsou keramická, výtvarná, tkalcovská a košíkářská. V poslední době jsme nabídku terapií rozšířili o výrobu smaltů, svíček a mýdel. Dalšími činnostmi jsou hudební a tělesná výchova a zásady zdravovědy. Nedílnou součástí naší práce je zaměření na společenskou výchovu a integraci klientů do společnosti ostatních spoluobčanů.

Pořádáte také nějaké akce?

Jsme pořadateli letních a zimních sportovních her, kterých se účastní závodníci s mentálním a kombinovaným postižením z celé České republiky i ze zahraničí. Na základě zájmu klientů se také účastníme nejrůznějších sportovních klání v mnoha odvětvích, pořádaných jinými organizacemi nejen pro handicapované. Jedná se o kuželky, šipky, bowling, hru boccia, přehazovanou. Za pořádání mnoha akcí jak na poli sportovním, tak i kulturním jsme získali řadu ocenění v rámci kraje i republiky.

Jaké jsou další aktivity Školy života?

Každoročně pořádáme týdenní rekondiční pobyty v Beskydech. V rámci nich nabízíme klientům hipoterapii, masáže, relaxační programy a turistiku přizpůsobenou individuálním schopnostem klientů. Pravidelně jednou týdně navštěvujeme rehabilitační bazén ve Sport-relax centru Kotelna ve Frýdlantu nad Ostravicí. Ve stacionáři působí taneční kroužek, jehož vystoupení bývají zpestřením na akcích nejen pro handicapované, ale i pro širokou veřejnost na školách, večírcích, plesech a u jiných společenských příležitostí. Jsme návštěvníky výstav s výtvarným zaměřením, koncertů, divadel jak loutkového divadla, tak Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.