Žáci devátých tříd základních škol našeho kraje se místo vyučování sjeli do haly Polárka, aby se zúčastnili již dvaadvacátého ročníků trhu vzdělávání a pracovního uplatnění. Ten si klade za cíl oslovit právě mladé lidi, kteří vycházejí základní školu a o svém studijním a pracovním uplatnění se teprve rozhodují.

Jen ve školním roce 2017/2018 končí povinnou školní docházku v našem okrese přibližně 1700 žáků. Trh vzdělávání ale samozřejmě není určen je pro ně, ale také pro jejich rodiče, výchovné poradce nebo další pedagogické specialisty.

Letošní ročník po volbě nového místa konání počítal i s obsazením venkovních ploch. Před halou Polárka tak vznikla expozice techniky s obsluhou. K vidění byly například takové stroje, jako nákladní auta, traktor s vlečkou, rypadlo a další.

Trh se převážně zaměřil na technicky zaměřené profese. „V našem průmyslově zaměřeném regionu je trvalý nedostatek technicky vzdělaných odborníků,“ doplnila důvod, proč se na trhu upřednostňuje technika před humanitou, vedoucí živnostenského úřadu Yvetta Králová.

Již od desáté hodiny byla Polárka v návalu mladých žáků.

„Zatím stále uvažuji, ale spíše zvolím gymnázium. Porozhlédl jsem se zde, avšak své rozhodnutí nejspíš nezměním,“ uvedl žák základní školy z Janovic. Mnohým ale nabídka škol, které trh vzdělávání nabídl, pomohla

„Já bych chtěl jít na průmyslovou školu. Na tu chci jít sice již dlouho, ale dnešní trh mi v mém rozhodnutí pomohl,“ uvedl další žák deváté třídy janovické základní školy.

„Tento druh trhu určitě v rozhodnutí mé dcery pomůže. Například jsme tady našly oděvnictví, o kterém jsme předtím vůbec neuvažovaly,“ je ráda za tento druh trhu maminka žačky deváté třídy základní školy v Kunčicích pod Ondřejníkem. O prospěchu trhu ostatně hovořili i zástupci škol.

„Myslím si, že tato akce pomáhá žákům v rozhodnutí, s tím, co je čeká v budoucnosti na střední škole. Já osobně jsem se i díky tomuto trhu ujistil v tom, že chci na této škole být,“ uvedl současný student střední průmyslové a obchodní školy v Místku.