Evropské dny handicapu se konají už patnáctým rokem. Dříve lidé akci znali pod názvem Česko-francouzské dny. „Spolupracujeme už nejen s francouzskými kolegy, ale máme širší záběr. Akce, kterou vymyslelo několik nadšenců, se rozrostla do evropských rozměrů, proto ta změna názvu,“ vysvětlila ředitelka Asociace Trigon, která Evropské dny handicapu organizuje, Olga Rosenbergerová. Je přesvědčena o tom, že evropský rozměr akce velkou měrou přispěje k profesionalizaci práce s handicapovanými, podobně jako tomu je v zahraničí.

„V začátcích jsme řešili hlavně problém vzdělávání a rehabilitace postižených lidi. Dnes už to není jen o jejich kondici a sebeobslužnosti, ale o tom, jak to zařídit, aby i člověk s handicapem mohl rozvíjet svoji činnost a žít jako lidé bez postižení,“ řekl náměstek ostravského primátora Lubomír Pospíšil. „Za těch patnáct let se toho podařilo hodně zlepšit. Máme být na co hrdí,“ hodnotí náměstkyně hejtmana Jaroslava Wenigerová, která stála u zrodu Česko-francouzských dní. Za svou dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem dostala včera večer ocenění Křišťálový kamínek.

Na začátku prospěšné akce stála náhoda a nadšení několika Ostravanů, kteří se ochotně začali učit od Francouzů. Ti tehdy uměli o postižené pečovat mnohem lépe než u nás. „Tehdy se řešila především otázka vzdělávání postižených dětí. Doslova na koleně pro nás tehdy místní firmy vyráběly pomůcky, které jsme viděli ve Francii,“ vzpomíná ředitelka Speciální školy v Ostravě-Zábřehu Eva Sroková. Dnes je podle ní aktuální především péče o postižené dospělé a seniory.

V úterý 2. října se v rámci Evropských dnů handicapu konala konference o integraci osob s handicapem do společnosti, mluvilo se o chráněných dílnách a bydlení, o integraci v uměleckém školství a aplikovaných pohybových aktivitách. Odpoledne se v Domě kultury města Ostravy konala prodejní výstava výrobků lidí se zdravotním postižením, večer divadelní představení. Předáno bylo také ocenění Křišťálový kamínek 2007.

Další program Evropských dnů handicapu v Ostravě:

Středa 3. října

10.00 Vernisáž výstavy Tangue Dohollau, Janáčkova konzervatoř Ostrava

10.30 Představení Přál bych si, aby život byl klidnější, Associazioni Cantieri Teatrali Cicabum (Itálie), Janáčkova konzervatoř Ostrava

14.30 Workshop Jak to vidí pracovníci s handicapem, VIZ-Centrum Ostrava-Zábřeh

Čtvrtek 4. října

10.00 až 14.00 Sportovní den, Sportovní areál Poruba, ulice Skautská

Pátek 5. října

10.00 abilympiáda, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, Skautská ulice, Poruba

Lidé hlasovali, kdo dostane Křišťálový kamínek

Do 21. září mohli lidé navrhovat kandidáty na ocenění Křišťálový kamínek 2007. Soutěž vyhlásily Asociace Trigon a redakce měsíčníku Ostravská radnice. Nominovány mohly být osobnosti, které dlouhodobě pracují ve prospěch lidí s handicapem a dosahují při tom mimořádných výsledků. Křišťálový kamínek mohli také získat občané s handicapem za mimořádný čin nebo aktivitu. Na adresu Ostravské radnice přišlo padesát nominací.

Křišťálový kamínek získali:

Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana, za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem.

Osoby s handicapem:

Petr Baďura za mimořádné umělecké aktivity,

Petr Dzido za nápaditou zpravodajskou a publicistickou činnost, časopis Vozka,

Jarmila Kunderová za mimořádné sportovní výkony a úspěšnou reprezentaci České republiky.