Začíná to pálením trávy či různých věcí a končí bojem o holý život a majetek. Přesně tak může skončit podzimní úklid na zahrádkách, chalupách i dalších místech, kde lidé pomocí ohně likvidují nejrůznější odpad. Své o tom vědí hasiči, kteří v České republice každým rokem vyjíždějí k desítkám podobných případů.

„Při silnějším větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště. Zejména starší lidé mohou v takovýto okamžik podlehnout panice a ztrátě orientace. Nestihnou v dostatečně krátké době zamezit rozšíření ohně do okolí a zabránit škodám, které v dané souvislosti mohou vzniknout,“ uvedl mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela s tím, že při pálení zbytků ze zahrádek někdy dochází ke zranění i k přímému ohrožení života.

„Nezřídka se stává, že osoba, která takto provádí spalování, se sama zraní v důsledku nadýchání se zplodin a musí být hospitalizována v nemocnici. Může však dojít i k úmrtím nebo k rozsáhlým těžkým popáleninám. Byť by se mohlo zdát, že jde o takzvaný zásah vyšší moci, u požárů na volném prostranství je téměř vždy příčinou jejich vzniku selhání lidského činitele - nesprávné vyhodnocení povětrnostní situace, zanechání nevychladlého ohniště po pálení klestí bez dozoru a podcenění svých vlastních schopností,“ zdůraznil Kůdela.

Lidé by si podle Kůdely měli také uvědomit, že při pálení musejí dodržovat přísná pravidla. Za jejich porušení jim hrozí až pětadvacet tisíc korun pokuty. „Obdobné jednání právnické nebo podnikající fyzické osoby může být ohodnoceno pokutou až do výše půl milionu korun,“ uzavřel mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

Při pálení klestí dodržujte následující zásady a pravidla:

* je zakázáno pálení klestu i jiných hořlavých látek)při silném větru
* každé pálení ohlaste na operační středisko hasičského záchranného sboru, uveďte datum a místo pálení, stanovená opatření proti vzniku a šíření požáru a osobu, která za pálení odpovídá včetně kontaktu, například číslo mobilního telefonu
* dbejte pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru, který může stanovit další podmínky nebo pálení zakázat
* spalováním může být pověřena pouze osoba starší 18 let
* spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů
* příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny
* velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu, je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor
* místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně jeden metr, odkud budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu)
* místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek
* při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení ihned přerušit a oheň uhasit
* místo pálení opusťte až po úplném uhašení ohně
* místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolujte