Ve velké zasedací síni magistrátu usedlo devětapadesát hasičů. Po shlédnutí filmu o Euroregionu Beskydy se tématem diskuze stala nejen historie a současnost našeho města, ale také práce dobrovolných hasičů, jejich technické vybavení a podmínky pro jejich práci. „Velmi pozitivně přijali mé konstatování o uvolnění finančních prostředků na nákup nového automobilu pro technickou jednotku dobrovolných hasičů v Zelinkovicích za tři sta tisíc korun a na pořízení nové cisterny, která si vyžádá více než čtyři miliony korun z našeho rozpočtu a dva miliony státní dotace,“ pochlubila se primátorka Eva Richtrová.

Titulem zasloužilý hasič se může pochlubit pouze ten člen Sboru dobrovolných hasičů, který se významnou měrou zasloužil o záchranu lidských životů a majetků a zároveň dosáhl šedesáti let. V našem okrese žije 30 zasloužilých hasičů, z toho 28 mužů a 2 ženy, nejstarším zasloužilým hasičem je pan Stanislav Kozák z Frýdlantu nad Ostravicí, kterému je už devětaosmdesát let.

„Chtěla bych touto cestou poděkovat za celoživotní práci všem nositelům titulu zasloužilý hasič a všem dobrovolným hasičům. Vždyť bez jejich pomoci si neumíme představit likvidaci požárů ani odstraňování následků povodní, tak jak to dokázali i v minulých dnech,“ zamyslela se primátorka Richtrová.