Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) přistupuje ke slučování operačních středisek. Dosud sloužilo vždy jedno v každém z šesti okresů kraje. Dnešním dnem se ovšem sloučí novojičínské s frýdecko-místeckým a také opavské s bruntálským.

Sloučení úroveň zásahů nesníží

„Na činnost hasičů, především při nejrůznějších zásazích u požárů, dopravních nehod, povodní, různých technických pomocí, na úroveň poskytování dalších služeb obyvatelům, obcím a organizacím v kraji to ale rozhodně nebude mít žádný negativní vliv,“ uklidňoval tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Petr Kůdela.

Sídlo bude ve Frýdku-Místku

Sektorové operační a informační středisko Jih bude mít sídlo na stanici č. 1 Hasičského záchranného sboru na Pavlíkově ulici ve Frýdku-Místku. Hasiči už rozeslali starostům všech obcí dotčených čtyř okresů a velitelům jednotek sborů dobrovolných hasičů informační dopisy, ve kterých jsou uvedeny všechny důležité kontakty.

Sloučení operačních středisek ve výše uvedených okresech je dalším krokem, kterým se (HZS MSK) připravuje na vznik Integrovaného bezpečnostního centra (IBC) Moravskoslezského kraje, díky němuž budou operátoři složek přijímat tísňová volání z území celého kraje a vysílat síly a prostředky pro zvládání mimořádných událostí.

Finance poskytne i EU

V (IBC) budou umístěny prostory pro práci krizových štábů kraje a města Ostravy, prostory pro vedení, odbornou přípravu a služebnu Městské policie Ostrava - a svůj prostor v objektu naleznou i výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. Vybudování bude spolufinancovat EU prostřednictvím strukturálních fondů pro období 2007 - 2013, podílet se na něm bude také ministerstvo vnitra, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava.

Koncepce (IBC) zcela logicky vychází ze zkušeností s více než dvanáctiletým provozem ostravského Centra tísňového volání, kde po celou dobu spolupracují operátoři hasičů, zdravotnické záchranné služby, Policie ČR a MP Ostrava. „Také díky těmto zkušenostem a nejmodernějším technologiím můžeme očekávat, že po vybudování tohoto centra, které by mělo být uvedeno do provozu od roku 2010, výrazně vzroste v našem kraji úroveň zajištění bezpečnosti občanů celého Moravskoslezského kraje,“ uzavřel tiskový mluvčí Petr Kůdela.