Profesionální hasiče nezaměstnávají v současné době na Frýdecko-Místecku pouze klasické požáry.

„V prvé řadě je nutné říci, že plošné vypalování trávy je zákonem striktně zakázáno. Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na tuto skutečnost, lidé berou často podobná upozornění na lehkou váhu. Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí,“ upozornil tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Petr Kůdela. Jak dále dodal, při vypalování porostů může být fyzické osobě, která tuto činnost provádí, uložena pokuta až do výše 25 tisíc, právnické a podnikající fyzické osobě až do půl milionu korun.

Oproti plošnému vypalování trávy, není spalování hořlavých látek, mezi které například patří dřevní odpad a listí, zákonem striktně zakázáno. „Většina obcí má podmínky, za jakých je možno spalovat hořlavé látky na volném prostranství, zapracovány v místních obecně závazných vyhláškách. Pokud obec přímo neupravuje spalování látek vlastní vyhláškou, pak je nutné při spalování dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Spalování je možno provádět pouze na ohništi v minimální vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Ohniště musí být bezpečně ohraničeno kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou,“ varoval Kůdela. Spalování se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr, při kterém by hrozilo rozšíření ohně do okolí – a to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem. Vždy je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení – hasicí přístroj, konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit. V žádném případě nesmíme odcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.

Právnické a podnikající fyzické osoby při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. „Navíc mají povinnost nahlásit tuto činnost územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje elektronickým formulářem, který je možno nalézt pod názvem Pálení klestí na webových stránkách www.hzsmsk.cz,“ dodal Kůdela.