Hlavním bodem prosincového zasedání zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí bylo hlasování o rozpočtu, který jeho členové přijali. Rozpočet na rok 2012 počítá s příjmy ve výši 121 540 tisíc korun, výdaji 148 260 tisíc korun s financováním ve výši 26 720 tisíc korun.

Pro srovnání - na rok 2011 schválili zastupitelé rozpočet s příjmy ve výši 145 481 tisíc korun, výdaji 138 169 tisíc korun s financováním 7 312 tisíc korun.

Nejvyšší hodnotu příjmů tvoří daňové příjmy ve výši 86 697 tisíc korun, nedaňové příjmy 14 746 tisíc korun, kapitálové příjmy 1 197 tisíc korun a přijaté transfery 18 900 tisíc korun.

Také v příštím roce se chce město pustit do velkých investic. Pokračovat bude například druhou etapou kanalizace Frýdlant nad Ostravicí, která spolkne nejvyšší položku kapitálových výdajů.

Stejně tak se bude pokračovat s výstavbou lokality Vyhlídka Kamenec, která byla zahájena v letošním roce s předpokládaným ukončením do konce roku 2012. Protože zatím není zpracována oficiální finanční analýza ani uzavřena smlouva se Státním fondem životního prostředí, jeví se zastupitelům uvedené finanční náklady jako optimální.

Další investiční akcí je zateplení základní školy TGM. „Předpokládaný podíl města pro rok 2012 na nákladech této stavby je 4 miliony korun, což je výměna oken a zateplení, za předpokladu, že získáme dotaci,“ prozradila starostka Helena Pešatová. Se stejnou částkou počítají také při rekonstrukci silnice III/48418 do Nové Vsi.

„Jedná se o podíl města pro rok 2012 na předmětné stavbě - chodník a stání pro autobusy na ulici Harcovské, veřejné osvětlení, městský rozhlas v Nové Vsi, opěrné zídky,“ doplnila starostka s tím, že všechny jmenované projekty patří k největším investičním akcím plánované na rok 2012. „Naším cílem pro příští rok je pokračovat v trendu trvale udržitelného rozvoje při zachování ekonomického potenciálu deseti tisícového podhorského města, které je zároveň obcí s pověřenou působností se spádovou oblastí pro dvaadvacet tisíc obyvatel mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy,“ uzavřela Helena Pešatová.