Část ztracených věcí se vrací zpět ke svým majitelům také díky tomu, že je úřady skladují a informují o nich.

„Ztracenou věc má nálezce povinnost vrátit tomu, kdo ji ztratil. Nelze-li poznat, komu má být věc vrácena, měl by se občan s nalezenou věcí co nejdříve obrátit na obecní úřad obce, na jejímž území byla věc nalezena," připomněl Libor Jasiński, vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Třinec, který má agendu ztrát a nálezů v kompetenci.

Platí jednoduché pravidlo: najde-li se věc ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá se nález provozovateli těchto zařízení. Ve všech ostatních případech se mají nálezci obracet na podatelnu městského úřadu.

Nálezy městský úřad zpravidla uschová ve svých vlastních prostorech. „Nepřihlásí-li se nikdo do jednoho roku, může město nakládat s věcí jako poctivý držitel. Uplynou-li tři roky od zaevidování a zveřejnění ztracené věci, nabude město nebo jiná osoba, které byla věc svěřena do úschovy, vlastnické právo k věci. Po této době již původní vlastník na nalezenou věc nemá právo," upozornil Libor Jasiński.

Každá věc odevzdaná městu se eviduje, seznam ztrát a nálezů se uveřejňuje na úřední desce městského úřadu jak ve fyzické, tak i v elektronické podobě na internetových stránkách www.trinecko.

„Zveřejňuje se pouze seznam ztrát a nálezů. Každý, kdo se o ztracenou věc přihlásí, musí vhodným způsobem prokázat, že se jedná o jeho vlastnictví, například přesným popisem dané věci," uvedl Libor Jasiński. K tomu, zda si lidé věci vyzvedávají, uvedl: „Třeba na jízdní kola a mobily se občané ptají poměrně často, na ostatní věci už méně." V Třinci před časem zaznamenali i jednu kuriozitu. Úředníkům přišlo poněkud neobvyklé, když jim byl jako ztracená věc odevzdán invalidní vozík.

Fakt, že ve skladech musí nalezené věci ležet tři roky, se nedávno projevil ve Frýdku-Místku. Skladovací prostory magistrátu musely být navýšeny na více než dvojnásobek plochy. Mluvčí Jana Matějíková připomněla, že důvodem byla právě délka skladování, protože počet nalezených věcí se víceméně nemění.

„Za rok se jedná o přibližně dvě stě až tři sta nálezů. U části z nich si ale lidé pro své věci opravdu přijdou," konstatovala mluvčí magistrátu. I ve Frýdku-Místku se tradičně ztrácejí doklady, peněženky či mobily, aktuálně je však skladován například jeden dvoukolák.

„Loni i letos se našlo několik jízdních kol. Kontroluje je městská policie, a tak víme, že kola nejsou čipovaná," poznamenala mluvčí Jana Matějíková s tím, že seznam věcí je k dispozici na webových stránkách města, konkrétně v sekci „Občan".