O jejich bezpečnost, ale i zábavu, se staraly pracovnice obecního úřadu Eliška Brabcová a Jana Garová.

V zasedací místnosti úřadu pro ně byly připraveny hry, promítání pohádek a různé soutěže. Děti si také prohlédly stálou expozici z historie obce a navštívily knihovnu v budově úřadu. Všichni žáci byli spokojeni, a jak řekl jeden z nich Adam Šponiar (žák 4. třídy): „Bylo to super.“